ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Δημιουργία συστήματος «Archive Alert» για τη διάσωση αρχειακού υλικού

Δημιουργία συστήματος «Archive Alert» για τη διάσωση αρχειακού υλικού

Η εταιρεία διάσωσης ιστορικών τεκμηρίων και πολιτιστικής κληρονομιάς «ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΑΞΙΣ» αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει ενεργά στη διάσωση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στα ιστορικά τεκμήρια και ιδιαίτερα στα ιστορικά αρχεία (συλλόγων, ΟΤΑ, Εκκλησίας, ιδιωτών κ.λπ.).

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση μέσω του προγράμματος για την ενίσχυση των Επιστημονικών Εταιρειών χρηματοδοτεί τη δημιουργία μιας πλατφόρμας με τίτλο "Archive Alert", όπου μεμονωμένα άτομα, φορείς κ.λπ. θα αναφέρουν αρχεία που κινδυνεύουν, λόγω άγνοιας, αμέλειας ή λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Μέσω της πλατφόρμας θα μπορεί κανείς είτε να αναφέρει ότι έχει πέσει στην αντίληψή του κάποιο τέτοιο αρχείο ή ακόμα και ότι το διαθέτει ο ίδιος. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την καταγραφή (επώνυμη και δημόσια ή ιδιωτική) και στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος καταγραφής, θα ενημερώνει με αυτόματο τρόπο όλους τους φορείς τους οποίους μπορεί να αφορά η συγκεκριμένη καταγραφή ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα εμπεριέχει στοιχεία ώστε να μπορεί να λειτουργεί και σαν φόρουμ αρχειακού διαλόγου, φέρνοντας σε επαφή μεμονωμένους ερευνητές, ειδικούς, αλλά και φορείς, διευκολύνοντας κοινά εγχειρήματα, συμπράξεις, διοργάνωση εκδηλώσεων, πρόσκληση εθελοντών, γενικότερη ανταλλαγή καλών πρακτικών  και βέβαια εύρεση και προσέλκυση πάσης φύσεως χορηγιών (εταιρικών και ατομικών).