ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σκοπός

T

ο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ιδρύθηκε το 2005 στη μνήμη του Γιάννη Λάτση, από την οικογένειά του, με σκοπό τη διατήρηση της κοινωφελούς παρακαταθήκης, του διαρκούς ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης που ο ίδιος επιδείκνυε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στην υλοποίηση έργων προς όφελος των συνανθρώπων του ατομικά και της ελληνικής κοινωνίας συλλογικά. Εναρμονισμένο με τις αξίες που χαρακτήριζαν το φιλανθρωπικό έργο του Γιάννη Λάτση και με επικαιροποιημένη προσέγγιση και προτεραιοποίηση, στη βάση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και μοιράζονται το κοινό όραμα για τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής, σύγχρονης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Δράση

Η

κοινωφελής στρατηγική του Ιδρύματος για την περίοδο 2022–2025 επαναπροσδιορίστηκε με απόφαση των διοικητικών του οργάνων και εστιάζεται πλέον στη σχεδίαση, διαχείριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη δράσεων τρίτων φορέων που εντάσσονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: την Εκπαίδευση & την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, την Καινοτομία & τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Δράση & Αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και στην καλλιέργεια και προώθηση της επιχειρηματικότητας ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης και προόδου, αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μέσο για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, το Ίδρυμα υλοποιεί στοχευμένα έργα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και είναι παρόν σε έκτακτες περιστάσεις που εθνικοί λόγοι απαιτούν την οικονομική συνδρομή του. Ένα ακόμη, διαφοροποιημένο αλλά διαχρονικό σκέλος δραστηριοτήτων του Ιδρύματος είναι η λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το οποίο έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη της ναυτιλιακής, ναυτικής και επιχειρηματικής ιστορίας της χώρας, μέσα από δράσεις εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Προσέγγιση

Υ

ιοθετώντας μία πιο ενεργητική χρηματοδοτική προσέγγιση, το Ίδρυμα έχει αναθεωρήσει τη στρατηγική του και επιχειρεί πλέον να δρα προληπτικά, δίνοντας έμφαση στις εγγενείς αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων, στοχεύοντας έτσι στην επίτευξη μακροπρόθεσμων συστημικών αλλαγών. Το Ίδρυμα, από συστάσεώς του, διέπεται από μια βαθιά συνεργατική φιλοσοφία που κατευθύνει τη δράση του και θέτει ως προτεραιότητα την υλοποίηση παραγωγικών συμπράξεων με εταίρους της ΚτΠ, με στόχο να προάγει την κοινωνική καινοτομία οριζόντια σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής του και να μεγιστοποιεί τον κοινωνικό του αντίκτυπο.