ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σκοπός

T

ο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη συνέχιση της κληρονομιάς και της αφοσίωσης του Ιωάννη Σ. Λάτση στην υλοποίηση κοινωφελών έργων ενσωματώνοντας τα κοινωφελή ιδρύματα που είχε συστήσει ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του '60 και του '90 και αναπτύσσοντας τη δράση τους με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις. 

Δράση

Σ

χεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνες και πολιτισμός και κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη, αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με κομβικής σημασίας οργανισμούς των πεδίων αυτών. Ένα επιπλέον, διαφοροποιημένο, σκέλος δραστηριοτήτων είναι η λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα το οποίο μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στους επισκέπτες και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σκοπό έχει την ανάδειξη της ναυτικής και επιχειρηματικής ιστορίας της χώρας, την προσέγγιση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προσέγγιση

Η

προσέγγιση του Ιδρύματος στη διαδικασία χρηματοδότησης θέτει ως προτεραιότητα την άμεση ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση υποδομών, την ενδυνάμωση των ΜΚΟ, την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών, την επιβράβευση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής παραγωγής και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας. Στόχος του Ιδρύματος είναι να παραμένει συντονισμένο και να ανταποκρίνεται σε τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες. Το πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων που δέχεται το Ίδρυμα περιλαμβάνει κριτήρια όπως η συνάφεια με το κάθε πρόβλημα, η αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα της προτεινόμενης δράσης και του οργανισμού καθώς και ο αντίκτυπος της δράσης.