ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αναγνωρίζοντας ότι ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί νευραλγικό τομέα για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης και συνεκτικής κοινωνίας, το Ίδρυμα υποστηρίζει στοχευμένα προγράμματα και δράσεις σε όλες τις βαθμίδες, με στόχο τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος που θα ανταποκρίνεται στη νέα εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα.  Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα συμπράττει με ΟΚοιΠ για την ανάπτυξη ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες που προάγουν τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, την Κοινωνική Καινοτομία και την Ενεργό Πολιτειότητα, καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Παράλληλα, έχοντας ως βασική του επιδίωξη την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα συνεχίζει τη μακρά παράδοσή του στη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων επαγγελματικών προκλήσεων που κατά κύριο λόγο θέτει ο παγκόσμιος ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ένα επιπλέον διαφοροποιημένο σκέλος των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος είναι η λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, με στόχο τη γνωριμία τους με την ελληνική ναυτιλία και ακτοπλοΐα, αλλά και την εξοικείωσή τους με τα επαγγέλματα της θάλασσας.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιστημονικές Μελέτες

Από το 2008 έως 2015 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ενέταξε στις δραστηριότητές του τη χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών χρονικής διάρκειας ενός έτους μέσω του προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες». Η πρωτοβουλία αυτή του Ιδρύματος …

Μαθαίνουμε Παρέα

Πρόγραμμα ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της χρηματοδότησης και υλοποίησης καινοτόμων βιωματικών δράσεων.  …

Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento

Το 2009 το Ίδρυμα ξεκίνησε μία 10ετή συνεργασία έως το 2018 με το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Trento στην Ιταλία με σκοπό τη στήριξη σειράς θερινών σχολείων που διοργανώνει το Cognitive and Experimental Economics Laboratory …

Θερινά Σχολεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε το 2009 μια πρωτοβουλία προώθησης της επιστημονικής έρευνας καθιερώνοντας και χρηματοδοτώντας αποκλειστικά μια σειρά Διεθνών Θερινών Σχολείων, τα οποία φιλοξένησε στους χώρους του στο …

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Οι επιστημονικές εταιρείες παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα· υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα και προάγουν τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας. Παράλληλα, έχουν διαρκή επαφή με …