ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αναγνωρίζοντας ότι ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί νευραλγικό τομέα για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης και συνεκτικής κοινωνίας, το Ίδρυμα υποστηρίζει στοχευμένα προγράμματα και δράσεις σε όλες τις βαθμίδες, με στόχο τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος που θα ανταποκρίνεται στη νέα εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα επενδύει στην ανάπτυξη ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων καθώς και στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, προγράμματα STE(Α)M, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, εστιάζει στον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού, της αναβάθμισης εργαστηριακών υποδομών και της χρηματοδότησης προγραμμάτων ενδυνάμωσης μαθητών, με απώτερο σκοπό τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, τη διασύνδεση και την επιτυχή σύζευξη των δεξιοτήτων των νέων με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, την ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την καταπολέμηση του φαινομένου «brain drain».

Έχοντας ως βασική του επιδίωξη την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα  συνεχίζει τη μακρά παράδοσή του στη χορήγηση υποτροφιών, στηρίζοντας τα όνειρα και τις προσπάθειες των φοιτητών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Ίδρυμα, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων επαγγελματικών προκλήσεων που κατά κύριο λόγο θέτει ο παγκόσμιος ψηφιακός μετασχηματισμός, έχει αναπροσαρμόσει το τακτικό του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών, με τη στόχευσή του να επικεντρώνεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2025 σε επιστημονικά πεδία του κλάδου των Επιστημών Μηχανικού και Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών που άπτονται της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0.), όπως ενδεικτικά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Ρομποτική, κ.ά.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιστημονικές Μελέτες

Από το 2008 έως 2015 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ενέταξε στις δραστηριότητές του τη χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών χρονικής διάρκειας ενός έτους μέσω του προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες». Η πρωτοβουλία αυτή του Ιδρύματος …

Μαθαίνουμε Παρέα

Πρόγραμμα ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της χρηματοδότησης και υλοποίησης καινοτόμων βιωματικών δράσεων.  …

Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento

Το 2009 το Ίδρυμα ξεκίνησε μία 10ετή συνεργασία έως το 2018 με το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Trento στην Ιταλία με σκοπό τη στήριξη σειράς θερινών σχολείων που διοργανώνει το Cognitive and Experimental Economics Laboratory …

Θερινά Σχολεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε το 2009 μια πρωτοβουλία προώθησης της επιστημονικής έρευνας καθιερώνοντας και χρηματοδοτώντας αποκλειστικά μια σειρά Διεθνών Θερινών Σχολείων, τα οποία φιλοξένησε στους χώρους του στο …

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Οι επιστημονικές εταιρείες παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα· υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα και προάγουν τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας. Παράλληλα, έχουν διαρκή επαφή με …