ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εποπτικό Συμβούλιο

 • Δρ. Σπύρος Λάτσης, Πρόεδρος  
 • Μαριάννα Λάτση, Μέλος
 • Μαργαρίτα Λάτση, Μέλος

Εκτελεστικό Συμβούλιο

 • Δρ. Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος
 • Dr. Michael Oberhuber, Γραμματέας
 • Emmanuel L. Bussetil, Ταμίας
 • Φώτης Σ. Αντωνάτος, Μέλος
 • Δημήτριος Αφεντούλης, Μέλος 
 • Νικόλαος Νανόπουλος, Μέλος
 • Ευάγγελος Χρόνης, Μέλος
 • Prof. Katherine E. Fleming, Μέλος
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, Μέλος

   Γενική Διευθύντρια

   • Εύα Λιανού 

   Διαχείριση Προγραμμάτων & Δωρεών

   • Ναταλία Ανδρόνικου 

   Οικονομικές Υπηρεσίες

   • Αγγελική Κοντοπούλου 

   Διοικητική Γραμματεία

   • Μαριάννα Θρουβάλα