ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εποπτικό Συμβούλιο

 • Εριέττα Λάτση, Πρόεδρος
 • Δρ. Σπύρος Λάτσης, Μέλος
 • Μαριάννα Λάτση, Μέλος
 • Μαργαρίτα Λάτση, Μέλος

Εκτελεστικό Συμβούλιο

 • Δρ. Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος
 • Dr. Herbert Oberhuber, Γραμματέας
 • Emmanuel L. Bussetil, Ταμίας
 • Φώτης Σ. Αντωνάτος, Μέλος
 • Δημήτριος Αφεντούλης, Μέλος 
 • Νικόλαος Νανόπουλος, Μέλος
 • Ευάγγελος Χρόνης, Μέλος
 • Prof. Katherine E. Fleming, Μέλος
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, Μέλος

   Γενική Διευθύντρια

   Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια & Οικονομικές Υπηρεσίες

    Διαχείριση Προγραμμάτων & Δωρεών

    Διοικητική Γραμματεία

     Τύπος & Επικοινωνία

     Σύμβουλος Προγραμμάτων & Λειτουργίας

     • Ivan Juric