Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento

Το 2009 το Ίδρυμα ξεκίνησε μία 10ετή συνεργασία έως το 2018 με το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Trento στην Ιταλία με σκοπό τη στήριξη σειράς θερινών σχολείων που διοργανώνει το Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL).

Κάθε χρόνο η θεματολογία του εκάστοτε θερινού σχολείου επικεντρωνόταν σε οικονομικά θέματα, με διαφορετική ωστόσο κατεύθυνση και ειδίκευση, όπως για παράδειγμα τα χρηματοοικονομικά, η δημόσια οικονομία, ο ρόλος των δικτύων, η αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων κ.ά. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από τους διοργανωτές για τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από έγκριτα πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών, καθώς και για τη συγκέντρωση νέων ερευνητών ποικίλων εθνικοτήτων. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος ήταν 15 ημέρες, ενώ το Ίδρυμα εξασφάλισε τη συμμετοχή 2 Ελλήνων φοιτητών ανά έτος, με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής.

Συνολικά από το 2009 έως το 2018:

  • 75 καταξιωμένοι επιστήμονες συμμετείχαν ως ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2001 Joseph E. Stiglitz (17ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Πανεπιστημίου Trento 2016).
  • 281 νέοι ερευνητές (διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές & νέοι ακαδημαϊκοί) συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Trento, εκ των οποίων 20 Έλληνες φοιτητές.