Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento

Το 2008 το Ίδρυμα ξεκίνησε 10ετή συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Trento στην Ιταλία για τη στήριξη σειράς θερινών σχολείων που διοργανώνει το Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL).


Η θεματολογία κάθε χρονιά στρέφεται γύρω από οικονομικά θέματα αλλά σε διαφορετική κάθε φορά κατεύθυνση όπως για παράδειγμα τα χρηματοοικονομικά, τα δημόσια οικονομικά, τα ρόλος των δικτύων, η αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων κ.ά.. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι διοργανωτές για τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών καθώς επίσης για τη συγκέντρωση νέων ερευνητών ποικίλων εθνικοτήτων. To πρόγραμμα κάθε χρόνο διαρκεί 15 ημέρες και το Ίδρυμα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή 2 Ελλήνων φοιτητών ανά έτος, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.