Συμπράττουμε για την Υγεία

Πρόγραμμα κάλυψης επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και ενίσχυσης των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα.

Η κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, απευθύνεται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω: α) της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Το 2018 και το 2019 υλοποιήθηκαν, αντίστοιχα, ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος. Την τρέχουσα περίοδο είναι ενεργή η Δημόσια Πρόσκληση αναφορικά με συμμετοχή στον τρίτο κύκλο του Προγράμματος, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν έως έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 5 μ.μ. στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηματοδοτών.