Συμπράττουμε για την Υγεία

Πρόγραμμα κάλυψης επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και ενίσχυσης των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα.

Η κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, απευθύνεται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και η ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω: α) της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Από το 2018 έως και το 2022 έχουν υλοποιηθεί 4 Κύκλοι δωρεών, στηρίζοντας συνολικά 38 δομές υγείας σε 35 Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και μία έκτακτη δωρεά εντός του 2020 με αφορμή την πανδημία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρως αυξημένες ανάγκες των φορέων παροχής υγειονομικής φροντίδας σε παιδιά και νεογνά ανά τη χώρα, οι δύο τελευταίοι Κύκλοι του Προγράμματος (Γ΄& Δ΄) απευθύνθηκαν σε Γενικά Νοσοκομεία Παίδων, σε Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με στόχο την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων τους, σε Κέντρα Υγείας για την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Ιατρείων τους, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.

Οι φορείς παροχής δημόσιας υγείας και οι μονάδες που επιλέχθηκαν προς υποστήριξη στο πλαίσιο των 4 Κύκλων του Προγράμματος, καθώς και οι αντίστοιχες δωρεές που δρομολογήθηκαν είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Α' Κύκλος | 2018

Β' Κύκλος | 2019

Γ' Κύκλος | 2021

Δ’ Κύκλος | 2022

 

Δείτε παρακάτω το απολογιστικό βίντεο του Β’ Κύκλου:

Απενεργοποιημένο περιεχόμενο. Δίνοντας συγκατάθεση για τα cookies το περιεχόμενο θα εμφανιστεί.

 

Περισσότερα βίντεο από τις δωρεές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι διαθέσιμα εδώ.