Συμπράττουμε για την Υγεία

Πρόγραμμα κάλυψης επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και ενίσχυσης των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα.

Η κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, απευθύνεται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω: α) της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Το 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του πρώτου κύκλου του Προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία», ενώ το 2022 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του τέταρτου κύκλου. Οι φορείς παροχής δημόσιας υγείας και οι μονάδες που επιλέχθηκαν προς υποστήριξη στο πλαίσιο των 4 κύκλων του Προγράμματος, καθώς και οι αντίστοιχες δωρεές που δρομολογήθηκαν είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Α' Κύκλος | 2018

Β' Κύκλος | 2019

Γ' Κύκλος | 2021

Δ’ Κύκλος | 2022