ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Το Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» είναι μία κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που υλοποιείται από το 2018 και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας, με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Σε συνέχεια του 3ου κύκλου του Προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες των φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας σε παιδιά και νεογνά, ο 4ος κύκλος του Προγράμματος απευθύνθηκε εκ νέου σε Γενικά Νοσοκομεία Παίδων, σε Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με στόχο την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων τους, σε Κέντρα Υγείας για την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Ιατρείων τους, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάρτιο του 2022 ανακοινώθηκαν οι φορείς παιδιατρικής φροντίδας που επιλέχθηκαν προς υποστήριξη και δρομολογήθηκε η διαδικασία υλοποίησης των ακόλουθων δωρεών:

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
    Ανακαίνιση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της Νεογνολογικής Κλινικής

3. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
   Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Πρόωρων Νεογνών της Παιδιατρικής Κλινικής

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
    Ανακαίνιση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδοχειρουργικής Πτέρυγας

5. Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Ηρακλείου Κρήτης
    Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

6. Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
   Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδιατρικής Κλινικής

7. Κέντρο Υγείας Μαντουδίου Ευβοίας
    Ανακαίνιση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση του Τμήματος Παιδικών Επειγόντων Περιστατικών

 

«Πλέον ο πλήρως ανακαινισμένος και ξεχωριστός από τους ενήλικες χώρος του παιδιατρικού ΤΕΠ, δεν θυμίζει σε τίποτα το προηγουμένως παγερό και απρόσωπο εξεταστικό ιατρείο-κοινό χώρο εξέτασης και βραχείας νοσηλείας για ενήλικες και παιδιά. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον, κατάλληλο να υποδεχτεί τους μικρούς μας ασθενείς, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στον εξοπλισμό άριστης ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών που προμηθευτήκαμε, προάγοντας την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας και ενισχύοντας την αξιοπιστία των διαγνώσεών μας σε επίπεδο παιδιατρικού επείγοντος. Η προσφορά αυτή σε έναν φορέα της περιφέρειας, απομακρυσμένο από δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας, όπως η υγειονομική μονάδα μας, όπου ο γιατρός βασίζει τη διάγνωσή του στην κλινική παρατήρηση και στις αξιόπιστες μετρήσεις της κλινικής εξέτασης, δεν ήταν απλά μείζονος σημασίας, αλλά έμπρακτη απόδειξη του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Προγράμματος.»

Κατερίνα Στεργίου
Επιμελήτρια Β’ Παιδιατρικής, Κέντρο Υγείας Μαντουδίου Ευβοίας

«Η δωρεά αυτή αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας στους μικρούς μας ασθενείς. Στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η ευγενική αυτή προσφορά μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.»

Γεώργιος Μάντσος
Διοικητής, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 

«Όλο το προσωπικό, Ιατρικό και Νοσηλευτικό και εγώ προσωπικά, είμαστε ευγνώμονες για την άμεση ανταπόκριση, την ευαισθησία, την αποφασιστικότητα, και την ταχύτητα εκπλήρωσης των αιτημάτων μας. Τα μηχανήματα αυτά θα διευκολύνουν και θα βελτιώσουν σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας στα νεογνά της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου που περιθάλπουμε.»

Μαρίνα Κοροπούλη
Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών,
Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Ηρακλείου Κρήτης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”