ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» | Γ' Κύκλος

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» | Γ' Κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11 Δεκ. 20
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ανακοινώνονται οι φορείς παροχής δημόσιας υγείας και οι μονάδες που έχουν προεπιλεγεί* προς υποστήριξη στο πλαίσιο του Γ’ κύκλου του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία» για το έτος 2021.

 

Το Πρόγραμμα είναι μία κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας, με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω: α) της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) της αναβάθμισης των υποδομών τους.

 

Ακολουθούν οι επιλεγμένοι προς υποστήριξη φορείς και οι αντίστοιχες  ιατρικές μονάδες/τμήματα:

 1. ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
   
 2. ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
   
 3. Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μαιευτική Κλινική
   
 4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
   
 5. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

 6. Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

 7. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

 8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 9. Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Παιδιατρικό Ιατρείο

 10. Κέντρο Υγείας Καρδίτσας – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Μονάδα

 11. Σωματείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής - Ανοιχτή Αγκαλιά» – Ανακαίνιση και εξοπλισμός της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

 12. Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική

 13. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

 14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Παιδοακτινολογίας

Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθεί ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων ειδών, θα προσδιοριστούν οι προδιαγραφές του προς δωρεά εξοπλισμού και θα αποσαφηνισθούν οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες  περαιτέρω ενέργειες σε συνεργασία με τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς.

*Εκκρεμεί η κατάρτιση των συμβάσεων και η αποδοχή των δωρεών από τα αρμόδια όργανα των εκάστοτε δομών υγείας.

Επίσης σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψιν τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναγκών των φορέων παροχής υγειονομικής φροντίδας σε παιδιά και νεογνά ανά τη χώρα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποφάσισαν από κοινού τη συνέχιση της εν λόγω στόχευσης του προγράμματος και για το έτος 2022. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις επόμενες δωρεές που θα επικεντρωθούν εκ νέου σε Γενικά Νοσοκομεία Παίδων, σε Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με στόχο την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων τους, σε Κέντρα Υγείας για την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Ιατρείων τους, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.  

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ