Πρόγραμμα Καινοτόμου Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Ωνάση, συμμετείχαν ως χρηματοδότες στο πρόγραμμα που σχεδίασε και διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση δαπανών για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) από ερευνητές και ερευνητικές ομάδες ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση και ανάδειξη της ποιοτικής καινοτόμου έρευνας που διεξάγεται στα πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, καθώς και η τόνωση της ελληνικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων που θα παράγουν εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στα αποτελέσματα της εν θέματι έρευνας. Η δημόσια πρόσκληση του Προγράμματος απευθύνθηκε σε Έλληνες ερευνητές και ερευνητικές ομάδες που διεξάγουν έρευνα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) και δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται χρηματοδότηση για την προετοιμασία και την υποβολή αίτησης για τη λήψη Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, καθώς και για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Παράλληλα, μέσω συνεργασίας με οργανισμούς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις, οι επιλεγέντες ερευνητές και ερευνητικές ομάδες λαμβάνουν δωρεάν περαιτέρω υποστήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές και ερευνητικές ομάδες από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών.

  • 8 ερευνητικές προτάσεις στους επιστημονικούς τομείς της Ιατρικής, Φυσικής/Βιοϊατρικής, Νανοτεχνολογίας, Πληροφορικής, Ενεργειακής Τεχνολογίας και Βιοτεχνολογίας εγκρίθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Καινοτόμου Έρευνας και Επιχειρηματικότητας είναι διαθέσιμες εδώ