Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Οι επιστημονικές εταιρείες παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα· υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα και προάγουν τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας. Παράλληλα, έχουν διαρκή επαφή με πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς μεγάλος αριθμός των μελών τους είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν πόρους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς τα έσοδά τους προέρχονται από ευάλωτες πηγές ενώ, παράλληλα, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνα, καθώς δεν ανήκουν στους επιλέξιμους ερευνητικούς φορείς.

Το 2016 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος για τη στήριξη των δραστηριοτήτων επιστημόνων στον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδότησε δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη στήριξη και την ενδυνάμωση επιστημονικών εταιρειών, συλλόγων, σωματείων και άλλων συναφών οργανισμών και ομάδων με έδρα στην Ελλάδα, με στόχο:

  • Τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για την περαιτέρω ενίσχυση των υπαρχουσών ή μελλοντικών δραστηριοτήτων.
  • Την εξωστρέφεια και την εδραίωση συνεργασιών με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Τις νέες δραστηριότητες που θα εξελίξουν το έργο του.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων εξωστρέφειας της ομάδας

Τετράδια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Δημιουργία ιστότοπου

Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Αναβάθμιση διαδικτυακής παρουσίας

Κέντρο Έρευνας & Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Δημιουργία νέου ερευνητικού εργαλείου για την ελληνική βιβλιογραφία

Βιβλιολογικό Εργαστηριο  «Φίλιππος Ηλιού» | Μουσείο Μπενάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Δημιουργία συστήματος «Archive Alert» για τη διάσωση αρχειακού υλικού

Αρχείων Τάξις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”

Ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου και δημοσιοποίηση του υλικού

Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών”