ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Πρόγραμμα «Company Junior»

Πρόγραμμα «Company Junior»
ΕΤΟΣ
2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Junior Achievement Greece

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, με γνώμονα την ανάπτυξη δεξιο- τήτων και κουλτούρας επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ξεκίνησε μία νέα συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achievement Greece, που φιλοδοξεί να εισάγει τη βιωματική επιχειρηματική εκπαίδευση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, με την υποστήριξη του Ιδρύματος, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση Junior» («Company Junior»), ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές ηλικίας 11-15 ετών (Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου). Σκοπός του Προγράμματος, που εντάσσεται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στον Θεματικό Άξονα: «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως το ομαδικό πνεύμα, η ορθή διαχείριση χρόνου και η ανάληψη πρωτοβουλιών, η καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης, και η εξοικείωση με την έννοια της ενεργού πολιτειότητας. Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές, με τη βοήθεια μεντόρων-εθελοντών, καλούνται να δημιουργήσουν το προσχέδιο μιας καινοτόμας «εικονικής επιχείρησης» που θα επιλύει ένα σύγχρονο κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό πρόβλημα, συνδυάζοντας ένα μεγάλο εύρος διδακτικών αντικειμένων και στόχων, όπως η Πληροφορική, οι Νέες Τεχνολογίες και η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

  • Το σχολικό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 50 σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συμμετοχή 1.600 μαθητών, 64 εκπαιδευτικών και 54 μεντόρων-εθελοντών.
  • 18 σχολικές μονάδες συμμετείχαν στον 17ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με 29 ομάδες- επιχειρηματικές ιδέες.

 

«Είμαστε η ομάδα ‘Inventors’ από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας και στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Company Junior’ δημιουργήσαμε μία εικονική επιχείρηση με την επωνυμία ‘MPS’. Μελετώντας τη ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και μετά από πολύμηνη έρευνα παρατηρήσαμε τη μεγάλη ανάγκη για αλλαγή στις συσκευασίες. Σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε το ομώνυμο προϊόν MPS (PolyMorphic Packaging System): πρόκειται για μία προσαρμόσιμη συσκευασία που αποτελείται από έδρες και κορυφές. Μοιραστήκαμε ρόλους, γνωρίσαμε τις βασικές αρχές λειτουργίας μίας επιχείρησης και μάθαμε να χρησιμοποιούμε μεθοδολογίες, όπως το Design Thinking. Μέσα από τους ρόλους μας γνωρίσαμε τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε θέσης, ενώ οι εμπειρίες που αποκτήσαμε θα είναι πολύτιμα εφόδια για το μέλλον μας.»


Γιώργος Λιναρδάκης
Μαθητής Α’ Γυμνασίου, Γυμνάσιο Βουλιαγμένης
1ο Βραβείο, 17ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022» 

«Η συνεργασία μας με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, εκτός από εξαιρετική σε επίπεδο σύμπραξης, είναι και ιδιαιτέρως εποικοδομητική για την εμπεριστατωμένη συνέχεια των προγραμμάτων μας. Με αυτή τη συνεργασία και μέσα από το πρόγραμμα ‘Company Junior’ έχουμε καταφέρει να προεκτείνουμε τη δραστηριοποίησή μας στις ηλικίες από 11 έως 15 χρονών, ενισχύοντας τα παιδιά με πολύτιμα εφόδια και δημιουργώντας μία στέρεη βάση για να εισέλθουν στη συνέχεια στο πρόγραμμα ‘Εικονική Επιχείρηση’. Έχουμε δει με απτά αποτελέσματα ότι όσο νωρίτερα δίνουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα και εργαλεία στα παιδιά, τόσες περισσότερες επιλογές δημιουργούμε για το μέλλον τους και αυτό είναι που υλοποιούμε στην πράξη μέσα από το πρόγραμμα ‘Company Junior’.»


Αργύρης Τζικόπουλος
CEO, Junior Achievement Greece