ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Πρόγραμμα «Future Leaders Series»

Πρόγραμμα «Future Leaders Series»
ΕΤΟΣ
2022

Με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος που θα ανταποκρίνεται στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε το καινοτόμο πρόγραμμα με τίτλο «Future Leaders Series – Θράκη»
που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Αlba Graduate Business School σε συ- νεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, απευθύνθηκε σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 15-17 ετών) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Κομοτηνής, με στόχο να τους προσφέρει πολύτιμες δεξιότητες για την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και των συνεχών οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών αλλαγών. Σκοπός του Προγράμματος ήταν η διαμόρφωση των ηγετών του αύριο μέσα από μία σειρά θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, επισκέψεων σε τοπικές βιομηχανίες, αθλητικών δραστηριοτήτων, και ομαδικών ασκήσεων με ερεθίσματα από τους χώρους της άθλησης, των επιχειρήσεων και του εθελοντισμού. Μετά το πέρας του θερινού σχολείου, οι μαθητές απέκτησαν μεγαλύτερη εξοικείωση με τον επαγγελματικό στίβο και με έννοιες όπως ηγεσία, η αειφορία και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, υιοθετώντας παράλληλα μία στάση ζωής βασισμένη στο σωματικό και πνευματικό ευ ζην.

  • 38 μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια της Κομοτηνής συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

 

«Το Πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική προσπάθεια μετασχηματιστικής μάθησης, καθώς μέσα από το οικοσύστημα γνώσης που δημιούργησε, προσέφερε στους μαθητές των Λυκείων της Κομοτηνής τη δυνατότητα να αναπτύξουν γνώσεις αιχμής για το μέλλον της εργασίας, να εφαρμόσουν τη γνώση και τις δεξιότητες σε ομαδικό πλαίσιο και να μοιραστούν τις αξίες με τις οποίες θα σχεδιάσουν το μέλλον τους. Εξίσου μετασχηματική ήταν η εμπειρία και για τους συντελεστές του Προγράμματος, καθώς αποτέλεσε εφαλτήριο για μία γόνιμη συνεργασία ανάμεσα σε ένα κοινωφελές ίδρυμα, ένα μη κρατικό Βusiness School, ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο και μέλη της κοινότητας της Κομοτηνής.»


Κώστας Αξαρλόγλου
Πρύτανης, Alba Graduate Business School

«Η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα μού άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και εμπειρίες που θα μου μείνουν αξέχαστες. Αυτό που ξεχώρισα ήταν η οργάνωση, οι φιλικοί και προσιτοί εκπαιδευτές και το πολύ όμορφο κλίμα που υπήρχε στις ομαδικές δραστηριότητες. Έχω ήδη μοιραστεί την εμπειρία μου με φίλους και συμμαθητές μου και θα ήθελαν πολύ να συμμετέχουν στο επόμενο Πρόγραμμα!»


Νικολέτα Κιοσέ
Μαθήτρια, 3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής