ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Προγράμματα Ψηφιακής Κατάρτισης

Προγράμματα Ψηφιακής Κατάρτισης

Με απώτερο σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς», και επέκτεινε τη συνεργασία του με την ΑΜΚΕ Socialinnov υποστηρίζοντας ακόμα μία πρωτοβουλία, το πρόγραμμα «START School of Code».

Το «Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς» αποτελεί ένα ολιστικό πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης και ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών που υλοποιείται από τους εισηγητές της Socialinnov, σε συνεργασία με δίκτυο επαγγελματιών από τους τομείς της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυναμικού και της ψυχικής υγείας. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τις εμπειρίες διδασκαλίας και βιωματικής μάθησης μέσω εργαλείων που παρέχονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) και απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές της παι- δαγωγικής επιστήμης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με νέες διαδραστικές και δυναμι- κές μεθοδολογίες μάθησης, καθώς και καινοτόμα και εύχρηστα εργαλεία σχεδιασμού και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, προκειμένου να αντιμετωπίζουν έγκαιρα ενδεχόμενα σημάδια επαγγελματικής εξουθένωσης και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.

  • Το 2022 υλοποιήθηκαν 29 κύκλοι επιμορφώσεων, τους οποίους παρακολούθησαν 5.065 εκπαιδευτικοί.
  • Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία.
  • Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δομημένα σεμινάρια σε 4 πυλώνες: Ψηφιακές Δεξιότητες, Επαγγελματική Ενδυνάμωση, Ψυχική Υγεία και Ενδυνάμωση στη Σχολική Κοινότητα.

Παράλληλα, το 2022 ξεκίνησε και ο 4ος κύκλος του προγράμματος «START School of Code: Front-End Developer Bootcamp», ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος εκμάθησης προγραμματισμού που εστιάζει στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να απασχοληθούν ως Front-End Developers. Το Πρόγραμμα, που υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, και από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, διαρθρώθηκε σε 3 διδακτικές ενότητες, και εκτός από τη διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού, παρείχε εργαστήρια επαγγελματικής και προσωπικής ενδυνάμωσης, με στόχο τη διασύνδεση των συμμετεχόντων με την αγορά εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε «Ημέρα Καριέρας», στο πλαίσιο της οποίας συνο- μίλησαν με επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού και εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία συνεντεύξεων για θέσεις στον τεχνολογικό κλάδο. 

  • 44 νέες και νέοι απόφοιτοι σχολών STEM συμμετείχαν στο Πρόγραμμα διάρκειας 85 διδακτικών ωρών.
  • Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εργαστήρια σε θεματικές όπως JavaScript, ReactJS, AngularJS, GIT, Visual Studio Code και Agile Methodology Fundamentals.

 

«Το Tech Talent School παρέχει την ευκαιρία σε εμάς τους εκπαιδευτικούς να έρθουμε σε επαφή, με απλό, κατανοητό και σαφή τρόπο, με νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας μας. Εργαλεία που βοηθούν τόσο στο να κάνουμε πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία μας, όσο και στο να διαχειριστούμε τον επαγγελματικό μας φόρτο. Ήταν πραγματικά μια πολύ εποικοδομητική εμπειρία!»


Νικολία Νιφόρα
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
29ο Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιακού Χωριού
Συμμετέχουσα, Πρόγραμμα «Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς» 

«Το Πρόγραμμα με βοήθησε να κατανοήσω, να εμβαθύνω και να εξασκηθώ σε νέες, αλλά και ήδη γνωστές σε εμένα τεχνολογίες. Ήταν ευχάριστη έκπληξη γιατί, αν και δωρεάν, το παρεχόμενο πρόγραμμα μαθημάτων ήταν πολύ καλά οργανωμένο και δομημένο με πολύ βοηθητικούς εισηγητές.»


Δημήτριος Ζαφείρης
Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Συμμετέχων, Πρόγραμμα «START School of Code» 

«Από την ίδρυσή της, η Socialinnov στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού και τεχνολογικού αναλφαβητισμού, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Μέσω των δύο Προγραμμάτων της, η Socialinnov δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες να εκπαιδευτούν δωρεάν σε περιζήτητες ειδικότητες προγραμματισμού, και σε εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.»


Στέλλα Ψαρρού
Διευθύντρια, Socialinnov