ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Όταν διαβάζω ιστορίες, μου λύνονται απορίες! Έχουν άραγε οι ήρωες οι φανταστικοί συναισθήματα και αυτοί;

Όταν διαβάζω ιστορίες, μου λύνονται απορίες! Έχουν άραγε οι ήρωες οι φανταστικοί συναισθήματα και αυτοί;

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που υλοποιήθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης συνδύασε τη φιλαναγνωσία με την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών. Χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο την ανάγνωση ιστοριών τα παιδιά έμαθαν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα κατονομάζουν και να ασκούνται σε τρόπους διαχείρισής τους.

Με τη βοήθεια μιας γαντόκουκλας, δύο φορές την εβδομάδα διαβάζονταν στην τάξη βιβλία με θέμα κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα. Δύο φορές την εβδομάδα η γαντόκουκλα έφερνε στην τάξη ένα βιβλίο, το οποίο προβαλλόταν σε προτζέκτορα. Μεταξύ των σελίδων οι εκπαιδευτικοί είχαν φροντίσει να παρεμβάλλονται ανοιχτές ερωτήσεις που απηύθυναν στα παιδιά και αφορούσαν στην συναισθηματική κατάσταση του ήρωα, ερωτήσεις κριτικής σκέψης και ερωτήσεις που αφορούσαν στην πλοκή και την εξέλιξη της ιστορίας. Μερικές φορές, η ανάγνωση της ιστορίας διακοπτόταν για να αναπαραστήσουν τα παιδιά με τη βοήθεια τεχνικών του δράματος (διάδρομος σκέψης, ρόλος στον τοίχο, παγωμένη εικόνα κ.λπ.) κάποια σκηνή ή να προτείνουν μέσω των τεχνικών αυτών μία λύση στο πρόβλημα του ήρωα ή ακόμα και να σκεφτούν τα ίδια τι θα έκαναν αν βρίσκονταν σε μια παρόμοια με τον ήρωα ψυχολογική κατάσταση. Μετά την ανάγνωση ακολουθούσαν ερωτήσεις εμπέδωσης, αλλά και δραστηριότητες επέκτασης με εικαστικές δημιουργίες, αναδιήγηση της ιστορίας, κουκλοθέατρο, παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, αλλά και σύνδεση της ιστορίας με έργα τέχνης.

Παράλληλα με το πρόγραμμα των συναισθημάτων, στο νηπιαγωγείο διαμορφώθηκαν δύο δανειστικές βιβλιοθήκες. Κάθε Παρασκευή τα παιδιά επέλεγαν ένα βιβλίο, το οποίο συνοδευόταν από έναν φάκελο, ο οποίος περιείχε παιχνίδια που είχαν προετοιμάσει οι εκπαιδευτικοί.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των καθημερινών σχέσεων των παιδιών. Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της αναγνώρισης των συναισθημάτων, τα παιδιά ήταν σε θέση να μιλούν για αυτά και να τα κατονομάζουν, όπως επίσης είχαν πλέον αποκτήσει ικανότητες επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και συνεργασίας. Τα δυο ταυτόχρονα προγράμματα της Κοινωνικο-Συναισθηματικής Ανάπτυξης και της Φιλαναγνωσίας βελτίωσαν την διδακτική πράξη και την σχολική καθημερινότητα. Τα παιδιά προσπαθούσαν να λύσουν μόνα τους τις αντιθέσεις που προέκυπταν και ύστερα να ζητήσουν τη βοήθεια της εκπαιδευτικού.

  • 26 μαθητές και μαθήτριες, νήπια και προνήπια, και 3 εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στη δραστηριότητα
  • Συνολικά, διαβάστηκαν 24 βιβλία στα πλαίσια του προγράμματος της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης, δόθηκαν για δανεισμό 30 βιβλία από τις βιβλιοθήκες, ενώ 25 βιβλία ήταν διαθέσιμα σε ειδικά διαμορφωμένη γωνιά στον κοινόχρηστο χώρο, όπου γονείς και παιδιά είχαν τη δυνατότητα να διαβάζουν, είτε κατά την ώρα της πρωινής προσέλευσης, είτε κατά την ώρα της αποχώρησης από το σχολείο.