ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Κλιματική αλλαγή. Αίτια-συνέπειες-τρόποι αντιμετώπισης

Κλιματική αλλαγή. Αίτια-συνέπειες-τρόποι αντιμετώπισης
ΕΤΟΣ
2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που υλοποιήθηκε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθήτριες και οι μαθητές με τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η διδασκαλία γινόταν στην τάξη τους. Έπειτα, αντλούσαν πληροφορίες από το διαδίκτυο, πραγματοποιούσαν προσομοιώσεις και παρατηρούσαν videos στο εργαστήριο της πληροφορικής. Εάν χρειαζόταν, μετέβαιναν στο εργαστήριο φυσικής και χημείας και παρακολουθούσαν ή εκτελούσαν πειράματα σχετικά με το θέμα, όπως για παράδειγμα πείραμα παραγωγής CO2 ή πείραμα που αποδεικνύει ότι ο αέρας έχει μάζα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι μαθητές και μαθήτριες γνώρισαν τις διαφορετικές επιστημονικές απόψεις του φαινομένου και συνειδητοποίησαν το μέγεθος του προβλήματος.   

  • 38 μαθήτριες και μαθητές της Ε' τάξης και 3 εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δραστηριότητα