ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›
Υποστήριξη Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας
ΕΤΟΣ
2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Reload Greece Foundation

Ο οργανισμός Reload Greece στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εγχειρημάτων με κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα, μέσω της αξιοποίησης των Ελλήνων της διασποράς. Το Ίδρυμα Λάτση στήριξε τα προγράμματα Young Entrepreneurs Programme (RG YEP) και RG Connect που υλοποίησε ο οργανισμός το 2018.

Το YEP ενισχύει και εμπνέει νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εξελίξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα εκτυλίσσεται σε τρεις φάσεις: Ignite (Έναυσμα), Accelerate (Επιτάχυνση) και Pitch (Προώθηση). Η πρώτη φάση περιλαμβάνει συμμετοχή σε μια σειρά εργαστηρίων, όπου κορυφαίοι επαγγελματίες με επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο βοηθούν  τους συμμετέχοντες στη στοιχειοθέτηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η δεύτερη φάση (Accelerate) περιλαμβάνει ατομική καθοδήγηση των συμμετεχόντων από έμπειρους μέντορες με στόχο τη δημιουργία μιας επιχείρησης τύπου start-up. Τέλος, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του προγράμματος, πραγματοποιείται παρουσίαση, ανοιχτή στο κοινό, των ιδεών και των επιχειρηματικών πλάνων σε κριτική επιτροπή με την ανάδειξη μίας νικήτριας ομάδας.

  • Στο RG YEP συμμετείχαν 905 άτομα.
  • 42 ομάδες παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Το RG Connect 2018 έφερε κοντά την επόμενη γενιά επιχειρηματιών, κορυφαίους CEOs, αξιόλογους ακαδημαϊκούς, επενδυτές από τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και πολιτικούς, σε μια προσπάθεια μεταξύ τους δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων.

  • 45 ομιλητές και ομιλήτριες συμμετείχαν στο RG Connect 2018 και 10 νεοφυείς επιχειρήσεις (start- ups) παρουσίασαν τις ιδέες τους.

 

«Η συμμετοχή μας στο RG YEP ήταν μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή για το επιχειρηματικό μας ταξίδι, καθώς λάβαμε το κατάλληλο mentoring, τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειαζόμασταν, και δουλεύοντας με τους μέντορές μας καταφέραμε να αποσαφηνίσουμε και να προσδιορίσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, αλλά κυρίως να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε ώστε να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας.»

Αλέξανδρος Τάντη

Co-Founder, Racecheck, Νικητήρια ομάδα RG YEP 17-18

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Κέντρο Ζωής

Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα

Διαβάζω για τους Άλλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Challedu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με αυτιστικού φάσματος διαταραχές και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πρώτος Κύκλος προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”