ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οδηγίες Υποβολής

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δέχεται και αξιολογεί αιτήματα χρηματοδότησης, τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ και αφορούν σε προγράμματα και δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το Ίδρυμα αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης που λαμβάνει δύο φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Τα αιτήματα που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε προγράμματα ή δράσεις που θα υλοποιηθούν σε επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής.

Το Ίδρυμα δεν χρηματοδοτεί φυσικά πρόσωπα. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν οι υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων που υλοποιεί.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ›
* Όλα τα πεδία της αίτησης είναι υποχρεωτικά
Πληροφορίες Φορέα
Μέχρι 200 λέξεις
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέχρι 100 λέξεις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑ
ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ & ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κατατάξτε τις πηγές εσόδων του φορέα με αύξοντα αριθμό από 1 έως 7 (1=βασική πηγή εσόδων) ανάλογα με την προέλευση των εσόδων, αφήνοντας κενό σε αυτές που δεν σας αφορούν.

ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ & ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή βασικών έργων και δραστηριοτήτων του φορέα τα τελευταία 2 έτη. Αναφέρατε μέχρι 5 έργα.

Περιγραφή Αιτήματος

Σκοπός δράσης, ποιο πρόβλημα αποσκοπεί να λύσει, επωφελούμενες ομάδες-στόχος της δράσης, μέσα υλοποίησης, συνεργαζόμενοι φορείς, στοιχεία καινοτομίας/πρωτοτυπίας δράσης, προσδοκώμενα αποτελέσματα/παραδοτέα

Μέχρι 200 λέξεις
Μέχρι 200 λέξεις
Μέχρι 200 λέξεις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 
 
Σύνολα
00 
Καθαρισμός Φόρμας