ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μέσω ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και μέσω μεμονωμένεων χρηματοδοτήσεων, αποτελεί βασικό μέρος του κορμού της δραστηριότητας του Ιδρύματος. 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το Ίδρυμα έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα», μέσω του οποίου πραγματοποιούνται καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με σκοπό την αναβάθμιση και διάνθιση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Ίδρυμα συνεργάζεται με φορείς που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές γυμνασίων και λυκείων με σκοπό την ενεργοποίηση των μαθητών και την ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης μέσα και έξω από το σχολείο.

Η ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση αποτελεί βασική επιδίωξη του Ιδρύματος και πραγματοποιείται κυρίως μέσω της χορήγησης μεταπτυχιακών υποτροφιών.  

Στον τομέα της Επιστήμης, βασική στόχευση είναι η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημόνων στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιστημονικές μελέτες

Από το 2008 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει εντάξει στις δραστηριότητές του τη χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών χρονικής διάρκειας ενός έτους μέσω του προγράμματος "Επιστημονικές Μελέτες". Η πρωτοβουλία αυτή του Ιδρύματος έχει …

Μαθαίνουμε Παρέα

Πρόγραμμα ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της χρηματοδότησης και υλοποίησης καινοτόμων βιωματικών δράσεων.  …

Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento

Το 2008 το Ίδρυμα ξεκίνησε 10ετή συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Trento στην Ιταλία για τη στήριξη σειράς θερινών σχολείων που διοργανώνει το Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL).Η θεματολογία …

Θερινά Σχολεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε το 2008 μια πρωτοβουλία προώθησης της επιστημονικής έρευνας καθιερώνοντας και χρηματοδοτώντας αποκλειστικά μια σειρά Διεθνών Θερινών Σχολείων, τα οποία φιλοξένησε στους χώρους του στο Κεφαλάρι, …

Προγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Οι επιστημονικές εταιρείες παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα· υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα και προάγουν τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας. Παράλληλα, έχουν διαρκή επαφή με …