ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›
Χαρτογράφηση και τρισδιάστατη οπτικοποίηση καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών, με χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και εργαλείων γεωπληροφορικής

Η χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης έχει ουσιαστική σημασία για τη διαχείριση πυρκαγιών, ιδιαίτερα για την εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας πυρκαγιάς και του κινδύνου εμφάνισής της στο χώρο, καθώς και την προσομοίωση της εξάπλωσης και της έντασής της κατά μήκος του τοπίου. Η χαρτογράφηση όμως της καύσιμης ύλης είναι μια εξαιρετικά δύσκολη, δαπανηρή και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί ειδικευμένες γνώσεις α) στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας, β) στη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς, γ) στην οικολογία του τοπίου, δ) στη μοντελοποίηση της καύσιμης ύλης και ε) τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Η παρούσα μελέτη χαρτογραφεί την καύσιμη ύλη και τις παραμέτρους συμπεριφοράς πυρκαγιάς (ταχύτητα διάδοσης, μήκος φλόγας, θερμική ένταση μετώπου) στην περιοχή της Χερσονήσου Αμαλής (Ν. Λέσβου) με τη χρήση γεωπληροφορικής τεχνολογίας, προγραμμάτων προσομοίωσης συμπεριφοράς πυρκαγιάς και στατιστικών μεθόδων σε μια χωρική βάση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία αλλομετρικών εξισώσεων για την εκτίμηση της βιομάζας θάμνων και δέντρων και η εφαρμογή αυτών στο χώρο, εφόσον γίνει ο υπολογισμός των ανεξάρτητων μεταβλητών μέσω δορυφορικών εικόνων. Τέλος, η τρισδιάστατη οπτικοποίηση των μοντέλων καύσιμης ύλης συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση κατανομής της καύσιμης ύλης και προσομοίωση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης περιλαμβάνουν την εκτίμηση βιομάζας θάμνων και δέντρων με τη βοήθεια αλλομετρικών εξισώσεων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για εκτίμηση βιομάζας απευθείας από τις δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και τη δημιουργία - χαρτογράφηση - τρισδιάστατη απεικόνιση μοντέλων καύσιμης ύλης, αντιπροσωπευτικών για την περιοχή μελέτης χρησιμοποιώντας πραγματικές μετρήσεις. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της χαρτογραφικής μοντελοποίησης παρουσιάζουν ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον για την υποστήριξη αποφάσεων όσον αφορά την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.