ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›
5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»
ΕΤΟΣ
2022

Το 2022 ξεκίνησε η υλοποίηση του πέμπτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Costas M. Lemos Foundation, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ, καθώς και του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που έχει αναλάβει τον συντονισμό του νέου κύκλου.

Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του έργου τους.

Η Δημόσια Πρόσκληση του πέμπτου κύκλου του Προγράμματος απευθύνθηκε εκ νέου σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Από σύνολο 217 αιτήσεων επελέγησαν προς χρηματοδότηση 30 δράσεις, που υλοποιούνται από 45 οργανώσεις, εκ των οποίων οι 15 συμμετέχουν στις δράσεις ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι δράσεις έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες:

1. «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

2. «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

3. «Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ)

4. «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»:

 α. «Παιδί και Υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
 β. «Παιδί και Περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

5. «Υποστήριξη Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»:

α. «Προστασία Υδάτινων και Παράκτιων Οικοσυστημάτων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
β. «Προστασία Δασικών και άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων» (Costas M. Lemos Foundation)

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι επιλεχθείσες οργανώσεις συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητάς τους με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

«Δράσεις όπως αυτή που σχεδιάσαμε θα ήταν πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν χωρίς τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ‘Σημεία Στήριξης’. Ουσιαστικά μας βοήθησε να μετουσιώσουμε την απλή ιδέα μας σε πράξη.»

Βασίλης Πουλόπουλος
Συν-ιδρυτής, Ο Σπόρος ΑΜΚΕ
Δράση «Καλαμάτα για όλους» 

 

Με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ξεκίνησε η υλοποίηση των εξής δράσεων για την περίοδο 2022-2023:


1. ΑΜΑΚΑ – Ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε δομές πολιτισμού και της ενεργού συμμετοχής τους στην καλλιτεχνική δημιουργία ως μέσο αυτοσυνηγορίας.

2. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας «Η Υπομονή» – Δράση εκμάθησης συντήρησης τροφίμων μέσα από την κονσερβοποίηση και την αποξήρανση με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ.

3. THE BEE CAMP AMKE – Περιβαλλοντική εκπαίδευση για παιδιά με οπτική αναπηρία, σε συνεργασία με την οργάνωση «Off Stream – Καινοτομία & Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό».

4. Ο Σπόρος ΑΜΚΕ – Δημιουργία προσβάσιμων διαδρομών για όλες τις μορφές αναπηρίας μέσω διαδικτύου και τρισδιάστατων
αντικειμένων πολιτισμού (3D εκτύπωση) στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ «ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ».

5. ALL – Accessible Limitless Living – Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού σε φορείς εμπλεκόμενους στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

6. ΣΗΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – Δημιουργία «θεραπευτικού» αγροκτήματος σχεδιασμένου με τις αρχές της
αναγεννητικής γεωργίας με στόχο την απασχόληση ΑμεΑ, σε συνεργασία με τον φορέα «Κύκλοι Εξέλιξης ΑΜΚΕ».

7. Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής Include – Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αυτοεπίγνωσης και αυτορρύθμισης για ΑμεΑ μέσω των θεραπευτικών τεχνικών της αναπνοής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ».

8. Σύλλογος Κοινωνικοοικονομικής Δικτύωσης και Αλληλοβοήθειας Cosmus DIY – Εγκατάσταση τριών σταθμών ψηφιακής πρόσβασης σε πληροφορίες με δυνατότητα εντοπισμού θέσης χωρίς κατανάλωση ενέργειας (i-point) για άτομα με προβλήματα όρασης. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.