ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›
Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS
ΕΤΟΣ
2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Κέντρο Ζωής

Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των οικογενειών και των συντρόφων τους. Το Κέντρο επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σχετικά με το HIV/AIDS και λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη και ακούραστη προσφορά των εθελοντών του, μέσα σε πλαίσια σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και απόλυτης εχεμύθειας. 

Το Κέντρο Ζωής, με άξονα την υποστήριξη ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, προσφέρει δωρεάν πλήθος υπηρεσιών στήριξης (ψυχολογικής, κοινωνικής, ηθικής, νομικής, οικονομικής, κ.ά.) των ατόμων στους οποίους έχει γίνει θετική διάγνωση για HIV ή πάσχουν από AIDS σε όλη την Ελλάδα καθώς και των οικογενειών τους. Παράλληλα, μέσα από καμπάνιες πανελλαδικής εμβέλειας, στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικά προγράμματα ενημερώνει το ευρύ κοινό σχετικά με την ασθένεια και τους τρόπους προφύλαξης, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS. Ένα σημαντικό σκέλος δραστηριοποίησης του Κέντρου Ζωής είναι η λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας από το 2012, η οποία προσφέρει εξειδικευμένη ενημέρωση για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV, σε βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, καθώς και επιλεκτική νομική εκπροσώπηση υποθέσεων παραβίασης δικαιωμάτων.

Το 2019 το Ίδρυμα στήριξε το έργο του Κέντρου Ζωής, καλύπτοντας μερικώς τις λειτουργικές δαπάνες της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δράση της, παρέχοντας δωρεάν νομική υποστήριξη σε ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS. Η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, η διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων, η παρέμβαση σε περιπτώσεις διακρίσεων, η στήριξη κρατουμένων και αποφυλακισμένων ατόμων που ζουν με HIV και η υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με τον ιό.

Πιο συγκεκριμένα η νομική υπηρεσία του Κέντρου:

 • Ενισχύει την πρόσβαση στην περίθαλψη με παρεμβάσεις στα αρμόδια νοσηλευτικά ιδρύματα (πχ: σε περιπτώσεις άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών ή αποκλεισμού από την θεραπεία αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδρυμάτων με αναφορές και καταγγελίες στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.
 • Παρεμβαίνει στα αρμόδια όργανα σε περιπτώσεις που παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα (πχ: όταν ζητείται εξέταση HIV ως προϋπόθεση πρόσληψης, όταν λαμβάνει χώρα εξέταση HIV χωρίς τη συναίνεση, παραβίαση του απορρήτου, όταν τίθεται ζήτημα αναγραφής της πάθησης σε δημόσια έγγραφα, κλπ).
 • Συμβουλεύει και αναλαμβάνει δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες σε περιπτώσεις χρήσης του HIV status, ως μέσο εκβιασμού από συντρόφους, συνεργάτες, συγγενείς ή άλλους τρίτους.
 • Συνδράμει με την σύνταξη αιτήσεων, υπομνημάτων, προσφυγών και ενστάσεων στην επίλυση διοικητικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με την HIV λοίμωξη (πχ: σε περιπτώσεις μη έκδοσης/ανανέωσης αδειών διαμονής μεταναστών, μη τήρησης κανονισμού ΚΕΠΑ, συντάξεων, επιδομάτων, κλπ).
 • Διαφυλάσσει με εξώδικες και δικαστικές ενέργειες τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με HIV (πχ: σε περιπτώσεις αποκλεισμού ατόμων που ζουν με την HIV λοίμωξη από συγκεκριμένα επαγγέλματα, εξέτασης για αντισώματα HIV ως προϋπόθεση πρόσληψης ή εισαγωγής σε επαγγελματικές σχολές απολύσεων / υποβιβάσεων εργαζομένων που ζουν με τον ιό του HIV και δυσμενείς συνέπειες σε βάρος τους μετά την αποκάλυψη του HIV status τους μέσα στον χώρο της εργασίας, καθώς και προβληματικής εφαρμογής του νόμου, όπως στην περίπτωση μη λήψης ενός επιπλέον μηνός κανονικής αδείας που δικαιούνται οι άνθρωποι που ζουν με την HIV λοίμωξη).
 • Αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα λόγω του HIV status του, ή στέρηση δικαιώματος επικοινωνίας οροθετικών γονέα με το τέκνο του.
 • Διενεργεί παρεμβάσεις στήριξης κρατουμένων που ζουν με τον ιό ΗIV και αποφυλακισμένων, μέσω υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής και νομικής στήριξης κρατουμένων στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού “Άγιος Παύλος”, στο Παράρτημα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, στις Δ/νσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Φυλακές Ελαιώνα και στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Διαβατών.
 • Χειρίζεται  υποθέσεις απελάσεων αλλοδαπών που ζουν με την HIV λοίμωξη σε χώρες όπου δεν υπάρχει επαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Συνεισφέρει  ενεργά στην δημιουργία δικτύων συνεργασίας με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και διενεργεί παρεμβάσεις στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, για την ανάδειξη των δικαιωμάτων και των προβλημάτων που προκύπτουν από τα νομικά κενά.
 • Υποβάλει προτάσεις για τη σύνταξη θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με την ΗIV λοίμωξη.

 

 • 104 περιστατικά δέχθηκε η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής εντός του έτους 2019.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Έκτακτη Δωρεά COVID-19)

Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

3ος Κύκλος & Έκτακτη Δωρεά COVID-19 | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (2020)

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Εργασίες Αναδιαμόρφωσης Χώρου

Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εργασίες Αναδιαμόρφωσης και Θωράκισης Ακτινοπροστασίας Χώρου

Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ»

Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού

Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο

Πρόγραμμα Υγειονομικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δομών

Φαρμακοποιοί του Κόσμου

Τέταρτος (4ος) Κύκλος Προγράμματος "Σημεία Στήριξης"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δωρεά Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Ενίσχυση Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό

Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) Ν. Καστοριάς

Πολυγλωσσική Βιβλιοθήκη / Πολυπολιτισμικό Κέντρο

We Need Books

Υποστήριξη Προγράμματος «WOMEN GOING DIGITAL»

Social Hacker AMKE

Υποστήριξη Δράσεων

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Καμπάνια U=U

Θετική Φωνή

Ενίσχυση Λειτουργίας 2020

ΑΜΚΕ VOULIWATCH

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2020

Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.