ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›
Εκπαιδευτικό Εργαλείο Αξιολόγησης της Ανάπτυξης Παιδιών με πρόβλημα Όρασης και ή χωρίς Πρόσθετες Αναπηρίες, 0 - 4 ετών

Στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία ενός αντικειμενικά επαληθεύσιμου συστήματος για την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα με προβλήματα όρασης (πλήρης τύφλωση ή μειωμένη όραση) είτε έχουν πρόσθετες αναπηρίες, είτε όχι. Η έλλειψη μετρήσιμων δεδομένων σε αυτόν τον τομέα έχει ως αποτέλεσμα ένα καινοτόμο πρόγραμμα, όπως αυτό που προτείνεται από το Πρόγραμμα «Πρώιμη Παρέμβαση», να έχει επείγουσα ανάγκη από ένα αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης, ώστε να παρέχει στους δασκάλους και τους γονείς έναν τρόπο να διαπιστώνουν τις ανάγκες των παιδιών και να αναγνωρίζουν πώς να τις ιεραρχούν και να τις διαχειρίζονται.

Η ομάδα οργάνωσε το έργο σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:

  1. Έγινε επαφή με το Ίδρυμα Τυφλών Blindeninstitutstiftung της Γερμανίας, το οποίο διέθεσε το σύστημα που χρησιμοποιείται στο αντίστοιχο πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης εκεί. Η συνεργασία και η επιθυμία του eBlindeninstitut να συνδράμει έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου.
  2. Το γερμανικό σύστημα μεταφράστηκε στα ελληνικά, σε στενή συνεργασία με το Blindeninstitut, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια της μετάφρασης.
  3. Το σύστημα προσαρμόστηκε στις ελληνικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις ψυχολόγων, δασκάλων, γονέων και παιδιών.
  4. Ερευνήθηκε το πιθανό κόστος και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων υλικών.
  5. Λήφθηκε η συνδρομή επαγγελματιών για το σχεδιασμό των δύο κύριων εγγράφων: το ένα αποτυπώνει τα αναπτυξιακά στάδια, ενώ το άλλο αποτελεί έναν οδηγό για την εφαρμογή του συστήματος. Εκτυπώθηκαν αρκετά αντίγραφα, ώστε να μπορέσει το σύστημα να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη χώρα.

Το σύστημα θα παρέχεται στα τμήματα  εκπαίδευσης και ψυχολογίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα, ώστε οι ανάγκες των παιδιών με προβλήματα όρασης και άλλες αναπηρίες να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.