ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›
2ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Το 2019, με κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ξεκίνησε η υλοποίηση του 2ου κύκλου του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία». Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και η συμβολή στην αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και η ενίσχυση των υπηρεσιών των δημοσίων φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται, από κοινού με την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, αιτήματα από φορείς παροχής υγείας απ’ όλη την επικράτεια που αφορούν σε α) προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) αναβάθμιση υποδομών δημόσιων ή άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο 2ος κύκλος του προγράμματος εστίασε στην υποστήριξη μονάδων/τμημάτων Νοσοκομείων που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη ασθενών που χρήζουν εντατικής περίθαλψης και των οποίων ο εξοπλισμός έχριζε αναβάθμισης λόγω παλαιότητας. Ο βαθμός στον οποίο η εκάστοτε δωρεά αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία του τελικού αποδέκτη (Κλινικής/Τμήματος/Μονάδας/Κέντρου Υγείας) της δωρεάς, η αντιστοιχία της εκάστοτε δωρεάς και της μείωσης της ανισότητας παροχής υγειονομικής φροντίδας (ενδεικτικά: μείωση μετακινήσεων ή ταλαιπωρίας των ασθενών, παροχή υγειονομικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) καθώς και η συμβολή στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας του φορέα παροχής υγείας αποτέλεσαν επίσης βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.

Έτσι, εντός του 2019 ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δωρεές:

 • Δωρεά έξι κλινών και τριών αναπνευστήρων, με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

  Η Μ.Ε.Θ. του Θεαγενείου, το οποίο είναι το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα, δέχεται ετησίως 650-700 περιστατικά, τόσο ογκολογικά όσο και γενικής φύσεως (π.χ. πολυτραυματίες, νευρολογικά, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κ.ά.).
   
 • Δωρεά έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

  Το Τμήμα εξυπηρετεί ετησίως συνολικά 80-100 χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς καθώς και έκτακτα περιστατικά οξείας νεφρικής ανεπάρκειας του νομού.
   
 • Δωρεά τεσσάρων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, προς κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

  Το Νοσοκομείο καλύπτει τις ανάγκες του νομού Ξάνθης καθώς και των όμορων νομών και εξυπηρετεί περίπου 60 ασθενείς ετησίως.
   
 • Δωρεά τεσσάρων μόνιτορ, μίας κεντρικής μονάδας παρακολούθησης των ασθενών και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

  Το Νοσοκομείο εξυπηρετεί όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά του Ιονίου και στη ΜΕΘ περιθάλπονται ετησίως 180-200 ασθενείς.
   
 • Δωρεά ενός μηχανήματος ψυχόμενης φυγόκεντρου ασκών αίματος, με σκοπό την αναβάθμιση του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης.

  Το Τμήμα Αιμοδοσίας  του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου είναι το μοναδικό τμήμα του νομού που κάνει συλλογή αίματος, πραγματοποιώντας 2.000-2.300 αιμοληψίες ετησίως και καλύπτει τις ανάγκες του Νομού Λασιθίου και μέρος των αναγκών του Νομού Ηρακλείου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του προγράμματος,  έχουν δρομολογηθεί επίσης οι ακόλουθες δωρεές σε Κέντρα Υγείας της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου:

 • Κέντρο Υγείας Αμοργού – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης
 • Κέντρο Υγείας Ίου – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης
 • Κέντρο Υγείας Πάτμου – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής  οξυγόνου ιατρικής χρήσης
 • Κέντρο Υγείας Μήλου – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης

«Μέσω του προγράμματος ‘Συμπράττουμε για την Υγεία’ εκσυγχρονίσαμε βασικό και απαραίτητο εξοπλισμό της Μονάδας μας, ο οποίος ήταν 25ετίας. Ο νέος αυτός εξοπλισμός μας δίνει, αφενός, τη δυνατότητα να μειωθεί η μέση διάρκεια νοσηλείας του εκάστοτε ασθενή, απελευθερώνοντας περισσότερες κλίνες και, αφετέρου, διευκολύνει το έργο του νοσηλευτικού μας προσωπικού.»

Σουζάνα Ανίσογλου

Διευθύντρια Μ.Ε.Θ., Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

«Το νέο μηχάνημα ψυχόμενης φυγόκεντρου ασκών αίματος είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου και τον σωστό διαχωρισμό των παραγώγων του αίματος και μας επιτρέπει να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους κατοίκους του Νομού μας. »

Μαρία Σπινθούρη

Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.