ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›
4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»
ΕΤΟΣ
2021

Το 2021 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του τέταρτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Costas M. Lemos Foundation και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Εντός του 2021 χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 29 δράσεις που υλοποιήθηκαν από 41 οργανώσεις, εκ των οποίων οι 12 συμμετείχαν στις δράσεις ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι δράσεις είχαν διάρκεια έως 12 μήνες και ανήκαν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 2. «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 3. «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»: α. «Παιδική Προστασία» (Hellenic Hope), β. «Παιδί και Υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου), γ. «Παιδί και Περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
 4. «Υποστήριξη Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»: α. «Προστασία Υδάτινων και Παράκτιων Οικοσυστημάτων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη), β. «Προστασία Δασικών και άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων» (Costas M. Lemos Foundation)

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι επιλεχθείσες οργανώσεις συμμετείχαν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των εν λόγω οργανώσεων με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση:

 1. Η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» ολοκλήρωσε το πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και smartphones σε άτομα με προβλήματα όρασης από εκπαιδευτές με οπτική αναπηρία. Στο πλαίσιο της δράσης, 116 άτομα με προβλήματα όρασης εξοικειώθηκαν με τον κόσμο της τεχνολογίας, με στόχο την ενδυνάμωση και την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη στη νέα ψηφιακή εποχή.
 2. Η Κοιν.Σ.Επ. «Πορεία Υγείας» υλοποίησε τη δράση «Εθελοντές εν Τάξει», που αποσκοπούσε στην επιμόρφωση εθελοντών και φροντιστών για άτομα με αναπηρία από άτομα με αναπηρία. Η δράση περιελάμβανε 10 επιμορφωτικά εργαστήρια, προσφέροντας ευκαιρίες ενδυνάμωσης σε 125 συμμετέχοντες και συμβάλλοντας στον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού τους. Παράλληλα, δημιουργήθηκε 1 επιμορφωτικό εγχειρίδιο, το οποίο εκτυπώθηκε σε 100 αντίτυπα και διανεμήθηκε σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της αναπηρίας και είναι διαθέσιμο δωρεάν εδώ.
 3. Η Κοινότητα ΛΟΑΤ Ατόμων με Αναπηρία σχεδίασε και ανέπτυξε ένα επίσημο και πολιτικά ορθό λεξιλόγιο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία, σε συνεργασία με την κοινωνική εταιρεία HandsUp. Το λεξιλόγιο περιέχει 77 όρους και είναι διαθέσιμο σε μορφή βίντεο εδώ.
 4. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία «Ηρόδικος» δημιούργησε οπτικοακουστικό εγχειρίδιο εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής σε άτομα με αναπηρία σε περιορισμένο χώρο εφαρμογής, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 5. Η Career Sign υλοποίησε τη δράση «Γνωρίζοντας τα Επαγγέλματα», μέσω της οποίας δημιουργήθηκαν προσβάσιμες επαγγελματικες περιγραφές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε μορφή βίντεο. Η λίστα περιγραφών αποτελείται από 10 βίντεο και είναι διαθέσιμη εδώ.
 6. Η e-Nable Greece ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη μετατροπή εικόνων παραμυθιών και άλλων εντύπων σε τρισδιάστατα μοντέλα και τη δημιουργία αντί - στοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με την ΑΜΥΜΩΝΗ. Στο πλαίσιο της δράσης, σχεδιάστηκαν 2 παραμύθια με 3D εικονογράφηση, ένας οδηγός, καθώς και ένα βίντεο καθοδήγησης για τη μετατροπή ψηφιακού αρχείου εικόνας σε ψηφιακό αρχείο κατάλληλο για εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή.
 7. Η ΑΜΚE ΚΙΝΗΤΡΟ πραγματοποίησε το πρόγραμμα «Labyrinth of Trainings», μία συμπεριληπτική δράση εκπαίδευσης ατόμων με και χωρίς αναπηρία στη λειτουργία βιωματικού εργαστηρίου εξοικείωσης με την αναπηρία, σε συνεργασία με τον φορέα ψυχικής υγείας ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Μέσω των εργαστηρίων εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 2.600 συμμετέχοντες.
 8. Η Κοιν.Σ.Επ. «Οικομουσείο Ζαγορίου» υλοποίησε το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Ακούω – Αγγίζω – Αισθάνομαι», που αφορούσε στην ανάπτυξη της προσβασιμότητας εκπαιδευτικού περιπάτου στην περιοχή του Ζαγορίου για άτομα με περιορισμένη όραση. Το πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με οπτική αναπηρία, προσέφερε τη βιωματική εμπειρία της ερμηνευτικής ξενάγησης σε γεφύρια του Ζαγορίου, με τη βοήθεια τρισδιάστατων μοντέλων που απεικονίζουν τη γεωμορφολογία της διαδρομής, διαδραστικών στοιχείων που ενισχύουν την χωρική αντίληψη και ηχοτοπίων του Ζαγορίου. Στους 2 περιπάτους που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν 42 άτομα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.