ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›
3ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Tο Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» είναι μία κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που υλοποιείται από το 2018 και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας, με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Tο 2021 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του 3ου κύκλου του Προγράμματος, ο οποίος εστίασε στην υποστήριξη μονάδων/τμημάτων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη παιδιών και νεογνών. Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2021 ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δωρεές:

1. ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού

Προμήθεια ενός νεογνικού αναπνευστήρα για την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

 • Στη ΜΕΝΝ περιθάλπονται περίπου 600 νεογνά ανά έτος.

2. ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού

Προμήθεια ενός νεογνικού αναπνευστήρα για την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Πανεπιστη μιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

 • Περίπου 500 νεογνά θα επωφελούνται ετησίως από τον νέο σύγχρονο αναπνευστήρα που παραδόθηκε στη ΜΕΝΝ.

3. Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας 

Προμήθεια μίας θερμοκοιτίδας κλειστού τύπου με ηλεκτρονικό ζυγό για τη Μαιευτική Κλινική.

 • Περίπου 200 πρόωρα νεογνά θα επωφελούνται ετησίως από τη νέα θερμοκοιτίδα κλειστού τύπου που εγκαταστάθηκε στη Μαιευτική Κλινική.

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια ενός νεογνικού αναπνευστήρα, μίας θερμοκοιτίδας υβριδικού τύπου, ενός μηχανήματος χορήγησης οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και ενός μηχανήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

 • Το Τμήμα υποστηρίζει ετησίως περίπου 5.000 γεννήσεις και νοσηλεύει περί τα 500 πρόωρα νεογνά.

5. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» 

Προμήθεια δύο νεογνικών αναπνευστήρων με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

 • Περισσότερα από 120 νεογνά θα επωφεληθούν σε ετήσια βάση από τη χρήση των νέων αναπνευστήρων.

 6. Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου»

Προμήθεια δύο θερμοκοιτίδων κλειστού τύπου και ενός μηχανήματος χορήγησης οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

 • Η ΜΕΝΝ καλύπτει τις ανάγκες των μαιευτηρίων του νομού Αττικής, Πελοποννήσου και νήσων Αιγαίου εξυπηρετώντας περισσότερα από 2.000 νεογνά ετησίως.

7. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» 

Προμήθεια δύο θερμοκοιτίδων κλειστού τύπου και δύο νεογνικών αναπνευστήρων με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

 • Περίπου 450 νεογνά θα επωφελούνται ετησίως από τη χρήση των νέων θερμοκοιτίδων κλειστού τύπου και των νέων νεογνικών αναπνευστήρων που τοποθετήθηκαν στη Μονάδα.

8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Προμήθεια ενός νεογνικού αναπνευστήρα, ενός συστήματος εγκεφαλογράφου και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 •  Η Παιδιατρική Κλινική εξυπηρετεί ετησίως περίπου 13.500 παιδιά.

9. Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Παιδιατρικό Ιατρείο.

 • Περίπου 1.500 παιδιά επωφελούνται ετησίως από τις υπηρεσίες που προσφέρει η παιδίατρος της δομής σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας.

10. Κέντρο Υγείας Καρδίτσας 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Μονάδα.

 • Εκτιμάται ότι από την αναβάθμιση των υποδομών της Μονάδας επωφελούνται περίπου 4.000 παιδιά ετησίως.

11. Σωματείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής - Ανοιχτή Αγκαλιά» 

Ανακαίνιση και εξοπλισμός της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου».

 • Περίπου το 30% των μητέρων πρόωρων νεογνών αδυνατούν να υποστηρίξουν τα νεογνά τους με δικό τους μητρικό γάλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση γάλακτος από τις δότριες μητέρες, το οποίο επεξεργάζεται και ελέγχεται από την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος που λειτουργεί από το 1947 και είναι από τις πρώτες στον κόσμο και μοναδική στην Ελλάδα.

12. Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Προμήθεια μίας μονάδας ανάνηψης νεογνών και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική.

 • Η Κλινική παρέχει ετησίως πρόληψη, θεραπεία και δευτεροβάθμια περίθαλψη σε περίπου 6.000 παιδιά μέχρι 16 ετών, καθώς και περιγεννητική φροντίδα σε 100 νεογνά.

13. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Προμήθεια ενός βιντεο-γαστροσκοπίου και λοιπού γαστρεντερολογικού ενδοσκοπικού εξοπλισμού για τη Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ.

 • Στην Παιδογαστρεντερολογική Μονάδα της Κλινικής διενεργούνται 40 επείγουσες και 70 διαγνωστικές ενδοσκοπήσεις ετησίως, εξυπηρετώντας περίπου 600 παιδιά.

14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας και αναβάθμιση του μαγνητικού τομογράφου για κλινική χρήση παιδιατρικών περιστατικών στη Μονάδα Παιδοακτινολογίας.

 • Η Παιδοακτινολογική Μονάδα δέχεται ετησίως περίπου 7.000 παιδιά συμπεριλαμβανομένων παιδοογκολογικών περιστατικών.

Δείτε τα βίντεο εδώ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.