ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›

Πρόσκληση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Πρόσκληση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
05 Ιουν. 12
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- είναι απόφοιτοι Λυκείων του Νομού Ηλείας, στα οποία ολοκλήρωσαν και τις 3 τάξεις.

- o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους, αν πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες, είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

- έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το 1ο που θα αποκτήσουν, ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

- το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού εφόσον υπάρχει, για τα 2 τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).

- δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 στη διεύθυνση [email protected].


Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Ιούνιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Κέντρο Ζωής

Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα

Διαβάζω για τους Άλλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Challedu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με αυτιστικού φάσματος διαταραχές και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πρώτος Κύκλος προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”