ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›

Πρόσκληση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Πρόσκληση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
05 Ιουν. 12
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- είναι απόφοιτοι Λυκείων του Νομού Ηλείας, στα οποία ολοκλήρωσαν και τις 3 τάξεις.

- o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους, αν πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες, είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

- έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το 1ο που θα αποκτήσουν, ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

- το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού εφόσον υπάρχει, για τα 2 τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).

- δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 στη διεύθυνση [email protected].


Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Ιούνιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2020

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» 2019-2020

Δεσμός

Εκπαιδευτική Δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ»

ΑΜΚΕ ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών 2020-2021

Πρόγραμμα «Latsis Foundation Study Abroad Scholarships»

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Πρόγραμμα Υποτροφιών Chevening 2020-2021

Βρετανική Κυβέρνηση 

Υποστήριξη Ερευνητικού Έργου

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

Πρόγραμμα Καινοτόμου Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα «START – Create Cultural Change» 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “START - Create Cultural Change”

Τόμος «Ελεύθερνα» | Εκδοτικό Πρόγραμμα «Ο Κύκλος των Μουσείων»

Ενίσχυση Λειτουργίας & Διοργάνωση Συναυλιών 2020

Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο 2020

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ»

Συστηματική Ανασκαφή και Αναστηλωτικό Πρόγραμμα 2020

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων