ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›

Ανανέωση Προπτυχιακών Υποτροφιών 2019-2020

Ανανέωση Προπτυχιακών Υποτροφιών 2019-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
06 Νοε. 19
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
18 Νοε. 19
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ενημερώνει τους/τις υποτρόφους προπτυχιακών σπουδών των οποίων η υποτροφία ξεκίνησε τα έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία ανανέωσης της υποτροφίας τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η αίτηση ανανέωσης και η υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποτροφιών, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε από εδώ.

Οδηγίες για τη σύνδεση στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποτρόφων.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτησή σας είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
  • Πλήρης φορολογική δήλωση έτους 2018 για το οικογενειακό, και εφόσον υπάρχει, και για το προσωπικό εισόδημα και δήλωση ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να επισυνάψετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε υπόχρεος/η φορολογικής δήλωσης για το έτος 2018. 
  • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπότροφο για τον μόνιμο τόπο κατοικίας των γονέων με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ανανέωσης θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στις 14:00.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Κέντρο Ζωής

Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα

Διαβάζω για τους Άλλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Challedu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με αυτιστικού φάσματος διαταραχές και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πρώτος Κύκλος προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”