ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›
Έναρξη υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14 Ιουν. 12
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 14 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου 2012, μέσω του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ