ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›
Δημόσια Πρόσκληση | Βραβεία ΙΑΟΑ | Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
25 Ιαν. 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το  Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας, μέλος του δικτύου κοινωφελών Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί από την οικογένεια Ιωάννη Σ. Λάτση, θα υλοποιήσουν από κοινού πρόγραμμα απονομής 12 βραβείων [έξι (6) για προπτυχιακούς φοιτητές και έξι (6) για μεταπτυχιακούς φοιτητές] σε ομογενείς εξ Αλβανίας φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό τον τίτλο «Βραβεία Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας» για το πανεπιστημιακό έτος 2010-2011.


Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιβράβευση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ομογενών εξ Αλβανίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και η οικονομική ενίσχυσή τους λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια.


ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
α) Να είναι φοιτητές δευτέρου ή και επόμενου έτους οποιασδήποτε Σχολής ή Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
β) Να είναι ομογενείς εξ Αλβανίας.
γ) Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατ’ ελάχιστον στο 80% των μαθημάτων που προβλέπει το κανονικό πρόγραμμα σπουδών τους για τα προηγούμενη ακαδημαϊκά έτη με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
α) Να φοιτούν σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανεξαρτήτως αν το πρώτο πτυχίο τους αποκτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή σε άλλο Ελληνικό ή Αλβανικό Πανεπιστήμιο.
β) Να είναι ομογενείς εξ Αλβανίας.
γ) Για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: να έχουν βαθμό πρώτου πτυχίου τουλάχιστον 7.
δ) Για τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: να έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7.


ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Δικαιολογητικά πιστοποίησης της επίδοσής τους κατά τα προηγούμενα έτη. Πιο συγκεκριμένα:

  • Για τους προπτυχιακούς φοιτητές: αναλυτική βαθμολογία των προηγούμενων ετών.
  • Για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: αντίγραφο πρώτου πτυχίου.
  • Για τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές: αναλυτική βαθμολογία του πρώτου έτους μεταπτυχιακών σπουδών.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν καταδικασθεί και δεν έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.
δ) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλης Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι είναι ομογενείς εξ Αλβανίας.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την αρμόδια Αλβανική Αρχή, σε περίπτωση που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι Αλβανίας.
στ) Εκκαθαριστικό σημείωμα των  γονέων των δύο τελευταίων ετών (2009 και 2010).
ζ) Απολυτήριο λυκείου.
η) Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πιστοποιητικό πολυτεκνίας, ιατρική γνωμάτευση ασθένειας, πιστοποιητικό θανάτου γονέα κ.α.).


IV. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
 Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, το Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας θα απονείμει έξι (6) βραβεία σε προπτυχιακούς φοιτητές ποσού € 2.400 έκαστο και έξι (6) βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ποσού € 3.500 έκαστο.


V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει μέσα σε 45 μέρες από την πρώτη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο περίληψης της παρούσας πρόσκλησης.
 Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στο Γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Πρωτόκολλο)  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 

VΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία στο Τμήμα Κληροδοτημάτων-Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες:  τηλ. 26510 07292, 26510 07233,  FAX:  26510 07002.
 

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 15 Mαρτίου 2011

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.