ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›
Μέσα στα βιβλία καθρεφτίζομαι, μαθαίνω τον κόσμο και συλλογίζομαι

Το καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος είχε ως στόχο την ενίσχυση της πολυπολιτισμικής διάστασης του νηπιαγωγείου με επίκεντρο το βιβλίο και συγκεκριμένα, την προώθηση μιας φιλαναγνωστικής κουλτούρας με σκοπό την ανάδειξη της λογοτεχνίας ως μέσο διαπολιτισμικού διαλόγου. Μέσα από πολλαπλές και ποικίλες δραστηριότητες δημιουργικής συναλλαγής των μαθητών με μια ποικιλία κειμενικών μέσων και πολιτισμικών πηγών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του με τη συμμετοχή όλων των νηπίων σε αυτές, ενθαρρύνθηκε η βιωματική και ενεργητική μάθηση των μαθητών, καλλιεργήθηκε η δημιουργία επικοινωνιακών και συνεργατικών σχέσεων μεταξύ τους, καθώς επίσης υποστηρίχτηκε η αναπτυξιακή τους πορεία προς την κατάκτηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα είχε δύο βασικούς άξονες υλοποίησης:

  • Πρώτον, εντός του σχολικού χώρου, διατρέχοντας όλο το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου κι αποτελώντας τον κεντρικό άξονα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, των διαθεματικών προσεγγίσεων και του γενικότερου κλίματος της σχολικής ζωής. Κεντρικό ρόλο στο σχολικό πρόγραμμα κατείχε η γωνιά της βιβλιοθήκης, αποτελώντας το βασικό σημείο συνάντησης των παιδιών με το βιβλίο. Η γωνιά της βιβλιοθήκης εμπλουτίστηκε με ποικιλία νέων βιβλίων, ελληνικών και αλλόγλωσσων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να συνδιαλλαγούν με έναν πλούτο κειμένων ποικίλων ειδών.
  • Δεύτερον, εκτός του σχολικού χώρου, με την υλοποίηση μέρους του προγράμματος στο σπίτι των μαθητών με τη «Δανειστική βαλίτσα» και με τη συμμετοχή μελών της οικογένειάς τους, αλλά και με την πραγματοποίηση εξωσχολικών επισκέψεων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το σχέδιο δράσης.

Αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα της ομάδας - καθώς οι μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου προέρχονταν από 13 διαφορετικές χώρες - επιδιώχθηκε η εξοικείωση των παιδιών με ελληνόγλωσσα και αλλόγλωσσα κείμενα. Οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις των χωρών καταγωγής τους, να εντοπίσουν τις ομοιότητες με τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και να αναπτύξουν ένα αίσθημα αμοιβαίου σεβασμού, αναγνώρισης και αποδοχής των διαφορετικών ταυτοτήτων της ομάδας, πέρα από διακρίσεις και προκαταλήψεις. Το βιβλίο αξιοποιήθηκε, επίσης, ως μέσο εμπλοκής των γονέων στο σχολικό περιβάλλον και ευαισθητοποίησής τους σε ζητήματα διαπολιτισμικής επαφής και εκπαίδευσης.

  • Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα συμμετείχαν 20 νήπια με την καθοδήγηση των 2 δασκάλων τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.