ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Εργασίες Αναδιαμόρφωσης Χώρου

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Εργασίες Αναδιαμόρφωσης Χώρου

Η Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και λειτουργεί από το 2003 με σκοπό την παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής Καρδιολογίας. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της η Κλινική διεξάγει κλινική και προκλινική έρευνα σε όλους τους τομείς της Καρδιαγγειακής Ιατρικής, ενώ παράλληλα επιτελεί σημαντικό διδακτικό έργο, εκπαιδεύοντας προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ειδικευόμενους ιατρούς της Καρδιολογίας και υλοποιώντας σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες.

Το 2020 το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες και αναπτύσσοντας σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας, τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης στον εξοπλισμό του. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προχώρησε στην προμήθεια ενός αγγειογραφικού συγκροτήματος καρδιολογικής χρήσης (στεφανιογράφου) τελευταίας τεχνολογίας και ανέλαβε το κόστος εκπόνησης τεχνικών εργασιών για τη διαμόρφωση του χώρου ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Στόχος της δωρεάς ήταν η επαναλειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και κατ’ επέκταση η ομαλή λειτουργία της Κλινικής και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Με την προμήθεια του νέου στεφανιογράφου στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Κλινικής δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτροφυσιολογικών ελέγχων και επεμβατικών θεραπειών σε ασθενείς με αρρυθμίες και αύξησης του συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθενών που χρήζουν ιατρικής επέμβασης, όπως η εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδωτών.

  • Περισσότεροι από 2.000 ασθενείς αναμένεται να ωφεληθούν από την προμήθεια και λειτουργία του νέου στεφανιογράφου.
  • Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» πραγματοποιούνται ετησίως 1.200 στεφανιαίες αγγειογραφίες και 460 αγγειοπλαστικές στεφανιαίων αρτηριών.

 

«Το Ίδρυμα Λάτση με τη δωρεά του αποδεικνύει την ευαισθησία του προς τον νοσηλευόμενο ασθενή, παρέχει ουσιαστική βοήθεια στην εύρυθμη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας και συμβάλλει στην ταχύτερη διακίνηση των ασθενών.»

Σπυρίδων Αποστολόπουλος

Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

 

«Η προσφορά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση προς τη Β´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, έδωσε τη δυνατότητα επαναλειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης του Νοσοκομείου ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’, η οποία είχε πλήρως διακοπεί επί 9 και πλέον μήνες. Στο νέο Εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί εδώ και λίγες εβδομάδες, έχουν ήδη εμφυτευθεί βηματοδότες και απινιδωτές και έχουν πραγματοποιηθεί θεραπευτικές καταλύσεις σύμπλοκων αρρυθμιών. Το νέο Εργαστήριο επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία μιας μεγάλης Πανεπιστημιακής Κλινικής στον τομέα της διάγνωσης και σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης των αρρυθμιών.»

Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”