ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›
Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Α' Κύκλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
08 Ιουλ. 15
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ Πρόγραμμα ενίσχυσης καινοτόμων, κοινωνικών πρωτοβουλιών  

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και τη Φιλανθρωπική  Οργάνωση «Hellenic Hope», τον Ιούλιο του 2015 ανακοινώνουν τη δημόσια πρόσκληση για το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης», που απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικές και εθελοντικές οργανώσεις ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Μέσω του προγράμματος θα χορηγηθούν χρηματοδοτήσεις μέχρι €5.000 σε δράσεις με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας αλλά και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. 

Τα τρία (3) βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι: 

 1. Η πρωτοτυπία της ιδέας
 2. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της προτεινόμενης δράσης
 3. Η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος της προτεινόμενης δράσης

Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι η συνεργασία με τρίτους, η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, καθώς και το μέγεθος του οργανισμού, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς με μικρό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από εκπροσώπους του κάθε Ιδρύματος.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» δέχεται αιτήσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις εθελοντών κ.ά. που δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση και στήριξη ευάλωτων ομάδων στην Ελλάδα. Οι χρηματοδοτήσεις θα ανέλθουν έως τα €5.000 για κάθε δράση και το μέγιστο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της δράσης είναι το ένα έτος.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» επιδιώκει να χρηματοδοτήσει φορείς που:

 • Υλοποιούν δράσεις προς όφελος ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις ασθένειας, αγωνίας, κακοποίησης, πείνας, φτώχειας ή καταστάσεις στέρησης, καθώς και οποιοδήποτε είδος αναπηρίας.
 • Μπορούν τεκμηριωμένα να επιτύχουν βελτίωση στη καθημερινότητα των ωφελούμενων  με μια μικρής κλίμακας χρηματοδότηση.   

Σημείωση:

 • Αιτήσεις που στοχεύουν στη συμπλήρωση μισθολογικών δαπανών καθώς και στη συγχρηματοδότηση μεγαλύτερων έργων στα οποία η χρηματοδότηση του προγράμματος θα έχει οριακή μόνο συμβολή, δεν είναι πιθανό να εγκριθούν για χρηματοδότηση.
 • Ο κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μέχρι δύο (2) αιτήσεις στο πρόγραμμα για την υλοποίηση διαφορετικών δράσεων. Οι αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά και όχι σε μία αίτηση.

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» δεν χρηματοδοτεί:

 • Λειτουργικές δαπάνες που δεν προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης
 • Δράσεις που σχετίζονται με θρησκευτικές δραστηριότητες
 • Υποτροφίες, τέλη ή παρόμοιες δαπάνες
 • Την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων ή την αποπληρωμή οφειλών
 • Δράσεις με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης προγενέστερη της έναρξης χορήγησης της χρηματοδότησης (Νοέμβριος 2015).
 • Δράσεις με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης μεταγενέστερη της 1ης  Φεβρουαρίου 2016
 • Δαπάνες που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια

Χρονοδιάγραμμα:

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα λάβετε ένα αυτόματο μήνυμα μέσω e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτηση σας καταχωρήθηκε με επιτυχία και θα σας ενημερώνει για τα επόμενα βήματα της αίτησής σας και για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Στη συνέχεια, η διαχειριστική ομάδα θα προχωρήσει σε έναν βασικό έλεγχο της αίτησης και θα εξετάσει εάν εμπεριέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Οι φορείς που θα περάσουν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης  θα κληθούν σε συζήτηση/συνέντευξη μέσω skype με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του έργου, η οποία θα διεξαχθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της δημόσιας πρόσκλησης.

Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν για την τελική απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης μέσω e-mail.

Στην περίπτωση που η αίτησή σας εγκριθεί, η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της χρηματοδότησης όπως, ενδεικτικά, την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τη δράση ή αναγκαίες τροποποιήσεις στη διαδικασία υλοποίησης.  

Υποβολή Αίτησης:

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 17:00.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σημεία Στήριξης
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.