ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ›
Διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου | 2011
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
09 Δεκ. 10
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί επιστήμονες από Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού να υποβάλουν πρόταση για τη διοργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου του Ιδρύματος Λάτση για το έτος 2011, στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών.

Προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από κοινού από επιστήμονες που εργάζονται σε Πανεπιστήμια ή/και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού του Θερινού Σχολείου. Το θέμα του Θερινού Σχολείου πρέπει να εμπίπτει στον τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών, υιοθετώντας παράλληλα μια διεπιστημονική προσέγγιση, κατά προτίμηση προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την Ελλάδα, τις γειτονικές της χώρες και την ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο. Όλα τα αρχεία που σχετίζονται με προηγούμενα προγράμματα είναι διαθέσιμα στο Αρχείο Θερινών Σχολείων του Ιδρύματος, το οποίο είναι προσβάσιμο εδώ. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να προέρχονται τόσο από ελληνικά όσο και από ξένα Ιδρύματα. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 30, από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο «Παλλάς Αθηνά», στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Λάτση στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Το Θερινό Σχολείο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το διάστημα 15 Ιουνίου -15 Ιουλίου 2011 και η διάρκειά του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημέρες.

 

Χρηματοδότηση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση θα είναι ο μοναδικός χρηματοδότης του Θερινού Σχολείου. Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου θα είναι δωρεάν. Προϋπολογισμός: 70.000 ευρώ (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών εξόδων εκτός από:

 α) έξοδα ταξιδιού των φοιτητών.

 β) γεύματα και διαλείμματα καφέ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα οποία θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και θα χρηματοδοτούνται απευθείας από το Ίδρυμα.

 

Υποβολή πρότασης

Οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν:

Αίτηση από τους διοργανωτές, στην οποία θα παρουσιάζεται μια λεπτομερής επισκόπηση του προτεινόμενου Θερινού Σχολείου. Το υπόδειγμα της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ. Ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι περισσότερο από δύο σελίδες) των μελών της οργανωτικής επιτροπής. Οι αιτούντες πρέπει να αναπτύξουν ένα λεπτομερές περιεχόμενο του Θερινού Σχολείου και να παρουσιάσουν έναν προκαταρκτικό κατάλογο των διδασκόντων που έχουν αποδεχθεί να συμμετάσχουν, συνοδευόμενο από τα σύντομα βιογραφικά τους σημειώματα (όχι περισσότερο από δύο σελίδες). Τυχούσες άλλες περιφερειακές δραστηριότητες (π.χ. παράλληλες κοινωνικές δραστηριότητες) που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν το βαθμό στον οποίο τα κύρια συνεργαζόμενα ιδρύματα, στα οποία πρέπει να συγκαταλέγεται τουλάχιστον ένα ίδρυμα από την Ελλάδα και ένα από το εξωτερικό, είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν στην διοργάνωση του Θερινού Σχολείου (π.χ. παροχή διοικητικής βοήθειας, υποδομές). Χρονοδιάγραμμα και λεπτομερής προϋπολογισμός. Το υπόδειγμα προϋπολογισμού είναι διαθέσιμο εδώ. Οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια, η οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση (π.χ. προηγούμενη εμπειρία στη διοργάνωση θερινών σχολείων).

 

Ερωτήσεις και συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση [email protected].

Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2011

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Θερινά Σχολεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.