ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›
Παρουσίαση Πανελλαδικής Έρευνας με θέμα «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
09 Μαΐ. 09

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Παρουσία 300 και πλέον προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα παρουσιάστηκαν το Σάββατο 9 Μαΐου 2009 τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας με θέμα «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών» σε ειδική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του ομίλου Eurobank EFG στο πλαίσιο του κοινού τους Προγράμματος «Είναι Καθήκον Mας».

Η Ημερίδα φιλοξενήθηκε στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση στο Κεφαλάρι, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Pallas Athena Forum» και έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη εθελοντικών οργανώσεων δασοπροστασίας από όλη την Ελλάδα και στους Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο με την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και με εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 160 οργανώσεις και 1.000 επιμέρους εθελοντές, που αποτελούν το μεγαλύτερο δείγμα που έχει συλλεχθεί για σχετικά θέματα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης θεωρούν ότι ο εθελοντισμός δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος στην πατρίδα μας και εντοπίζουν τις βασικότερες αδυναμίες του θεσμού:

  • στην έλλειψη συντονισμένης πολιτικής για την προσέλκυση και την ενεργοποίηση νέων μελών
  • στην απουσία ενός πλαισίου ηθικών ανταμοιβών και κινήτρων που θα  βοηθούσε στη διατήρηση των εθελοντών στους κόλπους του εθελοντικού κινήματος
  • στη δυσκολία των εθελοντικών ομάδων να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο επιχειρησιακό εξοπλισμό αλλά και τα μέσα ατομικής προστασίας
  • στην ελλειμματική και διασπασμένη εκπαίδευση των εθελοντών
  • στις αδυναμίες που παρουσιάζονται στην κατηγοριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων και στην πιστοποίηση των ικανοτήτων των εθελοντών
  • στην μη ουσιαστική ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων σε έναν ενιαίο και καθετοποιημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

 

Ο κ. Βαγγέλης Χρόνης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Λάτση και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι:

 «ο εθελοντισμός προφανώς κατέχει περίοπτη θέση στο σύνολο των πρωτοβουλιών που σχεδιάσαμε στο πλαίσιο του προγράμματός ‘Είναι Καθήκον μας’. Το 2008 προχωρήσαμε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση 140 εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης που αφορούσε 41 Νομούς της πατρίδας μας. Το πρόγραμμα αυτό, πιο στοχευμένο, θα συνεχιστεί και το 2009 με τη δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και Επιχειρησιακού Εξοπλισμού σε ένα σημαντικό αριθμό εθελοντικών οργανώσεων που επελέγησαν μετά από επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του WWF Ελλάς. Η προσφορά μας προς το εθελοντικό κίνημα της χώρας αυτονόητα συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα και τον μεμονωμένο Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος. Προς όλους εκείνους τους ευσυνείδητους συμπολίτες μας, που διαθέτουν τις δυνάμεις και τον χρόνο τους στην υπηρεσία της προστασίας των δασών μας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση διέθεσε δωρεάν 3.000 πυροσβεστικές στολές ικανοποιώντας έτσι μια επιτακτική και διαχρονική ανάγκη τους σε επιχειρησιακό επίπεδο».


«Η σημερινή μας πρωτοβουλία, που αφορά στον ρόλο του εθελοντισμού στην προστασία του περιβάλλοντος, έρχεται ως φυσική συνέχεια των μέχρι τώρα ενεργειών μας για το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι η έννοια του εθελοντισμού δεν έχει συζητηθεί δημόσια στη χώρα μας στο βαθμό που θα έπρεπε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κίνημα του Εθελοντισμού στη χώρα μας είναι αμελητέο»

πρόσθεσε ο Γενικός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων Eurobank EFG, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, σημειώνοντας ότι

«η Εurobank EFG είναι από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που στο πλαίσιο του κοινωνικού προσώπου, εισάγει σταδιακά τον Εταιρικό Εθελοντισμό στον οργανισμό της. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προάγει την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο προσωπικό της, στους 24.000 και πλέον εργαζομένους της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό».


Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτης Μουζάς, αφού περιέγραψε το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται αυτή την εποχή για τον εκσυγχρονισμό του, έκλεισε την ομιλία του αναφέροντας:

«Η εθελοντική δραστηριότητα, έχοντας τις βάσεις της στην αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη, δημιουργεί νέα δίκτυα και νέα πρότυπα, επεκτείνοντας το ήδη υπάρχον κοινωνικό κεφάλαιο. Στην εποχή μας οι εθελοντές είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ανθρωπισμού και κοινωνικής ευαισθησίας και αποτελεί χρέος όλων μας και κυρίως της πολιτείας να προστατεύσει και να προωθήσει την αξία του εθελοντισμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Γ.Γ.Π.Π. ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας έχει θέσει την ολοκλήρωση του Συστήματος Εθελοντισμού ως μία από τις προτεραιότητές της, στοχεύοντας στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του άριστου δυναμικού των Εθελοντών.» 


Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Κοντοκώστας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και ειδικότερα στις επιμέρους τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προωθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη αλλά και του εθελοντισμού γενικότερα.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το εθελοντικό δυναμικό της ελληνικής κοινωνίας και, από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, τόσο με την ένταξη περισσότερων ομάδων στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, όσο και με την εκπαίδευσή τους»,

δήλωσε χαρακτηριστικά, προτείνοντας παράλληλα τη σύσταση μικτής επιτροπής από εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των εθελοντικών οργανώσεων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων για μια πιο συνολική προσέγγιση του θέματος της εκπαίδευσης εθελοντών.

Στις εργασίες της Ημερίδας συνεισέφεραν εξίσου με τις ομιλίες τους οι κ. Μανώλης Κάρλας, Νομάρχης Σάμου, Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα και Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), Δημήτρης Σπαθής, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Πάρνηθας και Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, Δήμαρχος Πεντέλης και Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων WWF Ελλάς.

Αποτελέσματα Έρευνας για τον Εθελοντισμό

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.