ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›
Έναρξη υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01 Σεπ. 09
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων( http://oss.latsis-foundation.org/oss/index ) μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2009
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ