ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Γ' Κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
20 Ιουλ. 18
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Έξι Κοινωφελή Ιδρύματα συμπράττουν για τη στήριξη 24 δράσεων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών  

Ανακοινώνονται οι 24 δράσεις που έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για την περίοδο 2018/2019. Το Πρόγραμμα είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Στόχοι του είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατά προτεραιότητα μικρού και μεσαίου μεγέθους, για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Οι 24 δράσεις που έχουν επιλεγεί από σύνολο 198 αιτήσεων θα χρηματοδοτηθούν με ποσό έως €5.000 έκαστη και θα υλοποιηθούν από 33 οργανώσεις, εκ των οποίων 10 συμμετέχουν στις δράσεις ως συνεργαζόμενες οργανώσεις. Οι δράσεις έχουν διάρκεια έως 12 μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες: «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία», «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας» και «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»: α. «Παιδική Προστασία», β. «Παιδί και Υγεία», γ. «Παιδί και Περιβάλλον». Παράλληλα, οι επιλεγείσες οργανώσεις, θα συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Ακολουθεί αναλυτική λίστα των επιλεγμένων προς χρηματοδότηση οργανώσεων ανά θεματική ενότητα, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

Ι. «Κοινωνική Eνσωμάτωση Aτόμων με Aναπηρία» (Χρηματοδότης: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

 • Career Sign (www.careersign.gr) – Αξιολόγηση προσβασιμότητας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Challedu (www.challedu.com) – Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, σε συνεργασία με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • Liminal, Πρόσβαση στον Πολιτισμό (www.liminal.eu) – Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας, σε συνεργασία με το Beyond Sight Foundation
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, Η ΑΜΥΜΩΝΗ (www.amimoni.gr) – Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης, σε συνεργασία με την οργάνωση Διαβάζω για τους Άλλους
 • Διαβάζω για τους Άλλους (www.giatousallous.gr) – Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα, σε συνεργασία με την οργάνωση Dialogue in the Dark
 • Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE (www.include.edu.gr) – Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με νοητικές και αυτιστικού φάσματος διαταραχές με τη στήριξη αθλητών, μελών και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
 • ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle (www.puzzle-se.eu) – Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τη διαχείριση του πένθους από ενήλικες με νοητική υστέρηση
 • Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Ρεθύμνου (www.autismreth.gr)  –  Προώθηση εργασιακής ένταξης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις του Ν. Ρεθύμνου

ΙΙ. «Υποστήριξη Aτόμων της Tρίτης Hλικίας» (Χρηματοδότης: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

 • 711 Ομάδα Θεάτρου (www.seveneleven.me) –  Έκδοση βιβλίου με υλικό ψυχαγωγίας για ηλικιωμένους
 • Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων - Φιλανθρωπικό Σωματείο (www.egnya.gr) –  Χαρτογράφηση φορέων και βέλτιστων πρακτικών για άτομα τρίτης ηλικίας με νοητικές αναπηρίες, σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 • Μ.Φ.Η. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας – Yλοποίηση προγράμματος εργοθεραπείας - νοητικής ενδυνάμωσης, σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
 • Νηρωή (www.niroi.org) – Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη φωτογραφική τέχνη σε ηλικιωμένους, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα Συνταξιούχοι εν Δράσει
 • Νίνα Σκύλοι Βοηθοί ΑΜΚΕ (www.ninaservicedogs.com)Πραγματοποίηση επισκέψεων πιστοποιημένων σκύλων βοηθών – συνεδριών σε δομές με άτομα τρίτης ηλικίας
 • Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών ΑΜΚΕ (womenontop.gr/) –  Υλοποίηση προγράμματος δικτύωσης και ενδυνάμωσης από γυναίκες συνταξιούχους προς νεότερες γυναίκες
 • Οργάνωση Γη (www.organizationearth.org) –  Διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων αστικής γεωργίας - κηπουρικής για ηλικιωμένους
 • Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών –  Επιστημονικός σχεδιασμός πρωτοκόλλων σωματικής άσκησης με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων

ΙΙΙ. «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί» :

   α. «Παιδική Προστασία» (Χρηματοδότης: Hellenic Hope)

 • Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (www.hcm.gr) –  Υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δημιουργική χρήση του διαδικτύου και την προστασία των παιδιών
 • Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών (www.diaconia.gr) – Υλοποίηση προγράμματος  ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στα 3 Παιδιατρικά Νοσοκομεία Αττικής
 • Σχεδία - Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης (www.schedia-art.gr) – Υλοποίηση καλλιτεχνικού προγράμματος σε διαπολιτισμικά σχολεία της Αττικής με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους

   β. «Παιδί και Υγεία» (Χρηματοδότης: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

 • ΑΜΚΕ Καρκινάκι Ενημέρωση για τον Καρκίνο Στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία (www.karkinaki.gr) – Δημιουργία και διάχυση έντυπου υλικού ενημέρωσης ασθενών και φροντιστών για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, σε συνεργασία με την Παιδιατρική Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων "Αγ. Σοφία"
 • Πανελλήνια Ένωση Αγώνα Κατά του Νεανικού Διαβήτη (www.peand.gr) – Λειτουργία θεραπευτικών σεμιναρίων υποστήριξης παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη Τύπου Ι και γονέων αυτών
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης, Ενημέρωσης και Συμπαράστασης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες «Η Φροντίδα»  (www.frodida.gr)  – Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα στο σχολικό περιβάλλον

   γ. «Παιδί και Περιβάλλον» (Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

 • Athens Makerspace (www.athensmakerspace.com) – Υλοποίηση δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τεχνολογικής εξοικείωσης, μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων μεταποίησης πλαστικών απορριμμάτων σε χρηστικά προϊόντα
 • ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής (www.wild-anima.gr) – Υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θεματική τις απειλές που αντιμετωπίζει η άγρια πανίδα και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.