ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Β΄ Κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
03 Μαρ. 17
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Τέσσερα Ιδρύματα συμπράττουν για τη στήριξη 19 μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Ανακοινώθηκαν οι 19 οργανώσεις που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για την περίοδο 2017/2018. Το πρόγραμμα είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope και του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Στόχοι του είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο όμως κοινωνικό αντίκτυπο σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους. 

Από σύνολο 148 αιτήσεων, επελέγησαν 19 οργανώσεις, κατά προτεραιότητα μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με ποσό έως €5.000 εκάστη, προκειμένου να υλοποιήσουν μία καινοτόμο ιδέα που θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και θα εμπίπτει σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες: «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία», «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας», και «Ενίσχυση Οργανισμών Παιδικής Προστασίας». Παράλληλα, οι επιλεγείσες οργανώσεις θα συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των επιλεγμένων προς χρηματοδότηση οργανώσεων ανά θεματική ενότητα, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

Α. «Κοινωνική Eνσωμάτωση Aτόμων με Aναπηρία» (Χρηματοδότης: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

 • Ethelon (www.ethelon.org): υποστήριξη διοργάνωσης της 2ης Ημέρας Καριέρας για Άτομα με Αναπηρία.​
 • Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) (www.arthritis.org.gr): πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης ατόμων με ρευματικά νοσήματα.
 • Λόγου Παίγνιον (www.logoupaignion.gr): διερεύνηση της σημασίας της μουσικής παρέμβασης σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.
 • Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (www.perpato.gr): χαρτογράφηση αναγκών των Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
 • Σύλλογος ΝΟΣΗΛΕΙΑ (www.nosilia.org.gr): ‘Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά’: πρόγραμμα παροχής ιατρο-νοσηλευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε Άτομα με Αναπηρία στο σπίτι της ‘Ανοιχτής Αγκαλιάς.’
 • Σώμα Φίλων ΑΜΕΑ (ΣΦΑ)-Δράση για το Κάτι Άλλο (drasigiatokatiallo.gr): οργάνωση εργαστηρίου παραγωγής βιβλίων ανάπτυξης δεξιοτήτων για ΑμεΑ.
 • The Tipping Point (www.thetippingpoint.org.gr): πρόγραμμα ενεργοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία μέσα από τη σύνδεσή τους με ΑμεΑ πρότυπα (role-models).
 • Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας (www.tapaidiatisanoixis.gr): ‘Μόνο όλοι μαζί μπορούμε! Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις’: πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Ατόμων με Αναπηρία.

Β. «Υποστήριξη Aτόμων της Tρίτης Hλικίας» (Χρηματοδότης: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

 • «Επιστήμη για Σένα» ΑΜΚΕ - SciFY (www.scify.org): ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές με σκοπό την εκπαίδευση περιθαλπομένων ασθενών με άνοια και επαγγελματιών υγείας.
 • Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων – Γηροκομείο Νάουσας (www.girokomeionaoussas.gr): υλοποίηση διαδραστικού εργαστηρίου από σπουδαστές του Τμήματος Βοηθών Εργοθεραπείας του Ι.Ε.Κ. Βέροιας.
 • Πλέγμα (www.plegma.org): δημιουργία διαγενεακού προγράμματος προφορικής ιστορίας μεταξύ ΚΑΠΗ και νηπιαγωγείου Σκοπέλου.
 • Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» (www.eeamargarita.gr): δημιουργία υπηρεσίας συμβουλευτικής και υποστήριξης για ηλικιωμένους γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία καθώς και για ηλικιωμένα άτομα με νοητική αναπηρία.
 • Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα (www.osteocare.gr): παροχή δωρεάν εξετάσεων διπλής φωτονιακής απορρόφησης (DEXA) σε 600 ανασφάλιστους ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση.
 • Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου (www.halandrichess.gr): δημιουργία διαγενεακού προγράμματος μέσω παιχνιδιών σκακιού για παιδιά και ηλικιωμένους.
 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ—Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (www.antigone.gr): πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων ψυχικής ανθεκτικότητας για ανέργους στο φάσμα της τρίτης ηλικίας.
 • ΕΜΦΑΣΙΣ ΑΜΚΕ (www.emfasisfoundation.org): δημιουργία προγράμματος με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων τρίτης ηλικίας που διαβιούν σε κατάσταση δρόμου (άστεγοι, άνεργοι και άποροι).

Γ. «Ενίσχυση Oργανώσεων Παιδικής Προστασίας» (Χρηματοδότης: Hellenic Hope)

 • Σύλλογος Φίλων Εθελοντών Ε.Π.Α.Θ/Σ.Φ.Ε Ε.Π.Α.Θ (www.sfe-epath.com): πρόληψη της κοινωνικής θυματοποίησης και προστασία των παιδιών που διαβιούν στο δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσω δράσεων εργασίας στο πεδίο (streetwork).
 • Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα (www.kataskinosi.gr): μετακινούμενη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (animation) για παιδιά κι εφήβους που φιλοξενούνται σε μόνιμες κρατικές δομές και για ασυνόδευτους ανηλίκους.
 • Σύλλογος Εθελοντική Διακονία Ασθενών (www.diaconia.gr): δημιουργική απασχόληση παιδιών που νοσηλεύονται ή έχουν εγκαταλειφθεί στα νοσοκομεία παίδων Αθήνας.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, την εξατομίκευση περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τη βελτίωση των επιδόσεων του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Κατηγορίες Cookies
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε τη χρήση όλων των cookies.