ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συχνές Ερωτήσεις

 • Πώς μπορώ να στείλω το αίτημά μου για να αξιολογηθεί από το Ίδρυμα;

  Το Ίδρυμα δέχεται και αξιολογεί αιτήματα χρηματοδότησης, τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. Τα αιτήματα που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε προγράμματα ή δράσεις που θα υλοποιηθούν σε επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής.
 • Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα;

  Το Ίδρυμα διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα και δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνες και πολιτισμός και κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη.
   
 • Πότε και ποιός αξιολογεί τα αιτήματα;

  Το Ίδρυμα αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης που λαμβάνει δύο φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
 • Υπάρχει συγκεκριμένη νομική μορφή που πρέπει να έχει ένας φορέας για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί;

  Βασική προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί κάποια πρωτοβουλία είναι ο μη κερδοσκοπικός της χαρακτήρας. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.), μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) κ.ά. Επιπλέον, χρηματοδοτούνται δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς δράσης του ιδρύματος.
   
 • Δέχεστε αιτήματα από φυσικά πρόσωπα;

  Το Ίδρυμα δεν χρηματοδοτεί φυσικά πρόσωπα. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν οι υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων που υλοποιεί.