ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Υποστήριξη Προγράμματος «WOMEN GOING DIGITAL»

Υποστήριξη Προγράμματος «WOMEN GOING DIGITAL»
ΕΤΟΣ
2020
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Social Hacker AMKE

H ΑΜΚΕ ΣΟΣΙΑΛ ΧΑΚΕΡ είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στην Αθήνα την πρώτη πρότυπη ακαδημία τεχνολογικής εκπαίδευσης «Social Hackers Academy» για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργους, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο), με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σκοπός της ακαδημίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της διά βίου μάθησης, μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, ομαδικότητας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

 

Το 2020 η Social Hackers Academy, έχοντας εξειδίκευση στην τεχνολογική εκπαίδευση, και το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα», με μακρά εμπειρία στην ενδυνάμωση γυναικών, ένωσαν τις δυνάμεις τους και υλοποίησαν, με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, το πρόγραμμα «Women Going Digital: Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας». Το Πρόγραμμα είχε στόχο την ενδυνάμωση άνεργων γυναικών μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, την αναβάθμιση του επαγγελματικού τους προφίλ, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την ευαισθητοποίηση για τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και την ανάληψη δράσεων για τη γεφύρωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος.

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων τύπου WordPress και στη βασική χρήση υπολογιστών, παρακολούθησαν σεμινάρια ενίσχυσης οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) και δικτυώθηκαν με την αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος εκπονήθηκε έρευνα με τίτλο «Φύλο και Ψηφιακός Αποκλεισμός στην Ελλάδα», σκοπός της οποίας ήταν να φωτίσει τις πτυχές της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα, με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση πολιτικών και πρακτικών για την υπέρβασή της. Η μελέτη είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου «Διοτίμα».

 

  • 30 γυναίκες από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

«Με τη στήριξη του Ιδρύματος Λάτση αφιερωθήκαμε στην ενδυνάμωση γυναικών προς την εισαγωγή τους στον τομέα της Τεχνολογίας (εκπαιδευτικά & μετέπειτα επαγγελματικά). Για τον σκοπό αυτό, συνεργαστήκαμε με το Κέντρο ‘Διοτίμα’ και σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση αλλά και τη διενέργεια μιας έρευνας σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον χώρο του IT. Μέσω του προγράμματος ‘Women Going Digital’, που έγινε κατά κύριο λόγο διαδικτυακά λόγω των συνθηκών, φέραμε κοντά γυναίκες από όλη την Ελλάδα με ενδιαφέρον ή/και πρότερη εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να αλληλεπιδράσουν με επαγγελματίες και να αναπτύξουν το δίκτυο επαφών τους, με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.»

Αγγελίνα Μήλα

Υπεύθυνη Προγράμματος/Υπεύθυνη Λειτουργίας & Χρηματοδοτήσεων, Social Hackers Academy

 

«Ευχαριστώ για την εξαιρετική ευκαιρία, την οργάνωση και την υποστήριξη που προσφέρατε σε όλες μας. Αυτό το διάστημα συζητώ την πρόσληψή μου στο διαδικτυακό φροντιστήριο και στις εκδόσεις ενός γνωστού εκπαιδευτικού Ομίλου. Μετά από πολυετή ανεργία νομίζω ότι μπορώ ξανά να χαμογελάσω από ικανοποίηση.»

Μαθήτρια του 1ου κύκλου σπουδών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Έκτακτη Δωρεά COVID-19)

Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

3ος Κύκλος & Έκτακτη Δωρεά COVID-19 | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (2020)

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Εργασίες Αναδιαμόρφωσης Χώρου

Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εργασίες Αναδιαμόρφωσης και Θωράκισης Ακτινοπροστασίας Χώρου

Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ»

Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού

Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο

Πρόγραμμα Υγειονομικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δομών

Φαρμακοποιοί του Κόσμου

Τέταρτος (4ος) Κύκλος Προγράμματος "Σημεία Στήριξης"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δωρεά Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Ενίσχυση Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό

Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) Ν. Καστοριάς

Πολυγλωσσική Βιβλιοθήκη / Πολυπολιτισμικό Κέντρο

We Need Books

Υποστήριξη Προγράμματος «WOMEN GOING DIGITAL»

Social Hacker AMKE

Υποστήριξη Δράσεων

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Καμπάνια U=U

Θετική Φωνή

Ενίσχυση Λειτουργίας 2020

ΑΜΚΕ VOULIWATCH

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2020