ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

4ος Κύκλος Προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

4<sup>ος</sup> Κύκλος Προγράμματος «Σημεία Στήριξης»
ΕΤΟΣ
2020

«Το 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του τέταρτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Costas M. Lemos Foundation και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντικτύπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Η Δημόσια Πρόσκληση του τέταρτου κύκλου του Προγράμματος απευθύνθηκε εκ νέου σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Από σύνολο 165 αιτήσεων επελέγησαν προς χρηματοδότηση 29 δράσεις, που υλοποιούνται από 41 οργανώσεις, εκ των οποίων οι 12 συμμετέχουν στις δράσεις ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι δράσεις έχουν διάρκεια έως 12 μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 2. «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 3. «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»: • «Παιδική Προστασία» (Hellenic Hope) • «Παιδί και Υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου) • «Παιδί και Περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
 4. «Υποστήριξη Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»: • «Προστασία Υδάτινων και Παράκτιων Οικοσυστημάτων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη) • «Προστασία Δασικών και άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων» (Costas M. Lemos Foundation)

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι επιλεχθείσες οργανώσεις συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των εν λόγω οργανώσεων με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. 

 

Με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ξεκίνησε η υλοποίηση των εξής δράσεων για την περίοδο 2020-2021:

 1. ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» – Εκπαίδευση εξ αποστάσεως στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και smartphones σε άτομα με προβλήματα όρασης
 2. Κοιν.Σ.Επ. «Πορεία Υγείας» – Eπιμόρφωση εθελοντών και φροντιστών για άτομα με αναπηρία από άτομα με αναπηρία.
 3. Κοινότητα ΛΟΑΤ Ατόμων με Αναπηρία – Ανάπτυξη επίσημου λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία, σε συνεργασία με την κοινωνική εταιρεία HandsUp.
 4. Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία «Ηρόδικος» – Δημιουργία οπτικοακουστικού εγχειριδίου εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής σε άτομα με αναπηρία σε περιορισμένο χώρο εφαρμογής, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 5. Career Sign – Δημιουργία προσβάσιμων επαγγελματικών περιγραφών σε μορφή βίντεο.
 6. e-Nable Greece – Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μετατροπή εικόνων παραμυθιών και άλλων εντύπων σε τρισδιάστατα μοντέλα και δημιουργία αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με την ΑΜΥΜΩΝΗ.
 7. ΑΜΚE ΚΙΝΗΤΡΟ – Εκπαίδευση ατόμων με και χωρίς αναπηρία στη λειτουργία βιωματικού εργαστηρίου εξοικείωσης με την αναπηρία, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.
 8. Κοιν.Σ.Επ. «Οικομουσείο Ζαγορίου» – Ανάπτυξη προσβασιμότητας εκπαιδευτικού περιπάτου στην περιοχή του Ζαγορίου για άτομα με περιορισμένη όραση

 

«Η ‘ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ’ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε κατάφερε να προσαρμόσει τις βιωματικές της εκπαιδεύσεις διαδικτυακά, εντοπίζοντας την αδήριτη ανάγκη για εκπαίδευση και εξοικείωση σχετικά με την αναπηρία τόσο ατόμων χωρίς αναπηρία, όσο και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Σημεία Στήριξης’, καταφέραμε σε μόλις δύο μήνες να εκπαιδεύσουμε περισσότερους από 583 συμμετέχοντες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεχίζουμε ακάθεκτοι για έναν προσβάσιμο και συμπεριληπτικό κόσμο για όλους.»

Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι

Ιδρύτρια, ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ

 

«Η Κοιν.Σ.Επ. ‘Πορεία Υγείας’ υλοποιεί τη δράση με τίτλο ‘Εθελοντές Εν Τάξει’, με τρεις κύριους άξονες: τη δημιουργία ενός επιμορφωτικού εγχειριδίου για εθελοντές και φροντιστές ΑμεΑ, την πραγματοποίηση δέκα επιμορφωτικών εργαστηρίων απευθυνόμενων σε εθελοντές και φροντιστές ΑμεΑ και τη διεξαγωγή μίας δράσης δημοσιότητας με ενδεικτικό θέμα την προσβασιμότητα. Το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία δρουν ως επιμορφωτές -ως οι κατεξοχήν ‘ειδικοί’ για θέματα αναπηρίαςέχει τύχει θερμής υποδοχής από τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και τα ίδια τα ΑμεΑ. Η δράση αποτέλεσε ευκαιρία εντατικοποίησης συνεργατικών διαδικασιών και πληρέστερης αξιοποίησης δημιουργικών διεργασιών μεταξύ των μελών του φορέα και η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Λάτση είναι παραγωγική, ενθαρρυντική και με ανθρώπινο πρόσωπο.»

Ιωάννα Γεωργιάδου

Ιδρυτικό Μέλος, Κοιν.Σ.Επ. «Πορεία Υγείας»

 

«Η πανδημία έφερε στη ζωή μας αιφνίδια την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση. Μια κατηγορία συνανθρώπων μας, όμως, οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία, βίωναν -όπως και όλοι οι ανάπηροι- ένα πιο μόνιμο lockdown, χωρίς μάλιστα να το έχουν επιλέξει. Ο αποκλεισμός τους από τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή εποχή ήταν ορατός. Χάρη στη δωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Σημεία Στήριξης’, μπορέσαμε να κινητοποιηθούμε άμεσα και να υλοποιήσουμε πανελλαδικό πρόγραμμα ταχύρρυθμης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στις νέες τεχνολογίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες, η ψυχαγωγία και η εξ αποστάσεως επικοινωνία με τα οικεία πρόσωπα είναι πλέον εφικτές χωρίς αποκλεισμούς, ταλαιπωρία και γραφειοκρατεία στους εκπαιδευόμενους του προγράμματος ‘Tech is My Eyes’. Παράλληλα, δημιουργήσαμε εκπαιδευτικά βίντεο και άρθρα για τη χρήση smartphones και Η/Υ από άτομα με πρόβλημα όρασης, τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην online βιβλιοθήκη μας.»

Ευάγγελος Αυγουλάς

Πρόεδρος, ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας «Elevate Greece»

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων

IMPACT HUB ATHENS

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Πρόγραμμα «Mediterranean Cleanup - Κρήτη»

ΑΜΚΕ ΕΝΑΛΕΙΑ

Πρόγραμμα «Είμαστε κι εμείς εδώ!»

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Εκπαιδευτικό - Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Συμπερίληψης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ

Ηχογράφηση Ακουστικών Βιβλίων για Άτομα με Απώλεια Όρασης

ΑΜΚΕ ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δράση Ένταξης «ΒΙΟκοφινάκι»

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ

Πιλοτικό Πρόγραμμα Δημιουργίας Δικτύου Δημόσιων Νοσοκομείων

GIVMED

Μονάδα Ημερήσια Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

3ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”