ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Με στόχο την αύξηση του ποσοστού ψηφιακής εγγραματοσύνης των ηλικιωμένων ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, καθώς και την πρόσβασή τους στα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών υλοποίησε, με τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, το πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας με τίτλο «Μένουμε Συνδε-Δεμένοι», μια καινοτόμα κατ’ οίκον παρέμβαση για άτομα με διάφορες μορφές άνοιας, προβλήματα μνήμης, και ήπιες νοητικές διαταραχές, καθώς για τους φροντιστές/μέλη της οικογένειάς τους. Μέσω του Προγράμματος οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση που επέφερε η πανδημία, να αναπτύξουν χρήσιμες ψηφιακές δεξιότητες και να ενισχύσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες, μένοντας σε επαφή με τα οικεία τους πρόσωπα και ισχυροποιώντας τους μεταξύ τους δεσμούς. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, κάθε οικογένεια έλαβε μία συσκευή tablet με πρόσβαση στο διαδίκτυο και συμμετείχε σε εβδομαδιαίες κατ’ οίκον συνεδρίες εκπαίδευσης στη χρήση του και σε επιλεγμένες εφαρμογές, μέσω ασκήσεων γνωστικής εξάσκησης που βρίσκονται διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα της οργάνωσης. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι έλαβαν εξατομικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής ενδυνάμωσης προκειμένου να ζουν πιο ενεργά και ανεξάρτητα, ενώ το tablet παρέμεινε στην εκάστοτε οικογένεια και μετά τη λήξη του Προγράμματος, με στόχο τη μέγιστη εξοικείωση των ατόμων με την τεχνολογία προς όφελός τους.

  • Το Πρόγραμμα εξυπηρέτησε συνολικά 120 οικογένειες ατόμων με ήπια νοητική διαταραχή και άλλες μορφές άνοιας σε αρχικό στάδιο.
  • Από το 2020, περισσότεροι από 500 ασθενείς έχουν επωφεληθεί από τις ψηφιακές υπηρεσίες της οργάνωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. 

 

«Μου φάνηκε πάρα πολύ καλή η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα. Ήξερα αρκετά για τον υπολογιστή, αλλά στο πλαίσιο του Προγράμματος κάναμε πράγματα που μου κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον. Έχω τον άνδρα μου που είναι σε προχωρημένο στάδιο άνοιας, εξυπηρετούμαι όμως γιατί μπορώ να του βάζω μουσική, εικόνες και παιχνίδια να βλέπει.»

Φροντιστής ατόμου με άνοια

«Η καινοτομία του Προγράμματος ήταν ότι έδωσε τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να αντιμετωπίσουν τον εγκλεισμό στο σπίτι και την αναγκαστική κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω της πανδημίας COVID-19 και συγχρόνως να ενισχύσουν τις νοητικές λειτουργίες τους, μένοντας σε επαφή με τα οικεία τους πρόσωπα μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος είμαστε πλέον σε θέση να σχεδιάσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά προγράμματα διαδικτυακών υπηρεσιών για άτομα με άνοια, έχοντας διαπιστώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως απομακρυσμένοι χρήστες. Τέλος, το Πρόγραμμα βοήθησε σημαντικά στην καταπολέμηση του στίγματος, του κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης που βιώνουν τα άτομα με άνοια.»

Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”