ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Πρόγραμμα «Mediterranean Cleanup - Κρήτη»

Πρόγραμμα «Mediterranean Cleanup - Κρήτη»
ΕΤΟΣ
2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΜΚΕ ΕΝΑΛΕΙΑ

Με όραμά της ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα, η Εναλεία υλοποιεί ποικίλες δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων υπεραλίευσης και πλαστικής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της κινητοποίησης των αλιευτικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εναλεία σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραμμα Mediterranean Cleanup, που περιλαμβάνει τον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων από τον βυθό της θάλασσας και τη συλλογή χρησιμοποιημένου αλιευτικού εξοπλισμού, που στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην κυκλική οικονομία, μέσω ανακύκλωσης ή upcycling. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση των επαγγελματιών αλιέων, καθώς και η αξιοποίηση και μετατροπή των θαλάσσιων απορριμμάτων σε νέα χρηστικά προϊόντα.

Με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2021 στην Κρήτη, με τη συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων από το Ηράκλειο, τα Χανιά και τον Άγιο Νικόλαο. Το 2021 αποτέλεσε μία χρονιά ορόσημο, καθώς το Πρόγραμμα αναγνωρίσθηκε επίσημα σε θεσμικό επίπεδο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ο συνιδρυτής και διευθυντής της Εναλείας, Λευτέρης Αραπάκης, έλαβε τον τιμητικό τίτλο του Πρέσβη για τη Μεσογειακή Ακτή από το Σχέδιο Δράσης για τη Μεσόγειο του Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP/ MAP).

Το Mediterranean Cleanup – Κρήτη σε αριθμούς:

  • 3 αλιευτικά λιμάνια
  • 6 αλιευτικά σκάφη
  • 36 επαγγελματίες αλιείς
  • 11.820 κιλά θαλάσσιου πλαστικού και χρησιμοποιημένου αλιευτικού εξοπλισμού από τον βυθό της θάλασσας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”