ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ›

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο 2021

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο 2021
ΕΤΟΣ
2021

Η ΑΜΚΕ «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ» ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την υποστήριξη της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας, την αποκατάσταση και αναστήλωση των μνημείων στους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Επιδαύρου καθώς και τη μελέτη, διατήρηση και ανάδειξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο 2019-2021 υλοποίησε το πρόγραμμα «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο», σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Το Πρόγραμμα, υπό τη διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή Βασίλη Λαμπρινουδάκη, περιελάμβανε μία σειρά δράσεων (ανασκαφική έρευνα και μελέτη, αποκατάσταση μνημείων, ψηφιακή αποτύπωση και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου) με στόχο τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Αρχαίας Επιδαύρου.

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος είναι σπουδαία, καθώς βόρεια του θεάτρου της αρχαίας πόλης αποκαλύφθηκε επιβλητικό οικοδόμημα κρήνης κλασικών χρόνων και συνδεόμενος με αυτό περίβολος του 4ου αι. π.Χ., που στη Ρωμαϊκή εποχή απέκτησε νέα μορφή με την προσθήκη στοάς και θολωτού κτηρίου. Τα ευρήματα στο συγκρότημα κρήνης – ρωμαϊκής στοάς – περίβολου υποδεικνύουν την ταύτιση του χώρου με το αναφερόμενο από τον Παυσανία τέμενος του Ασκληπιού στην πόλη της Επιδαύρου, ο εντοπισμός του οποίου αποτέλεσε έναν από τους κύριους στόχους του προγράμματος. Η εύρεση μαρμάρινου αγάλματος γυναίκας με ποδήρη χιτώνα σε ελαφρώς υπερφυσικό μέγεθος στον περίβολο του αρχαιολογικού χώρου, ενισχύει την ταύτιση του χώρου με το τέμενος του Ασκληπιού. Το άγαλμα, έργο του 1ου μ.Χ. αιώνα, βρέθηκε ακέραιο σε πολύ καλή κατάσταση και πιθανολογείται ότι παρίστανε την Ηπιόνη, σύζυγο του Ασκληπιού.

  • Στις ανασκαφικές εργασίες του 2021 συμμετείχαν 12 ερευνητές, εκ των οποίων 3 φοιτητές του ΕΚΠΑ και 2 φοιτητές μέσω του προγράμματος Erasmus, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκάλυψη, τεκμηρίωση και διαχείριση των άφθονων κεραμικών ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν.