ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ›

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο
ΕΤΟΣ
2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ»

Η ΑΜΚΕ «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ» ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την υποστήριξη της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας, την αποκατάσταση και αναστήλωση των μνημείων στους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου καθώς και τη μελέτη, διατήρηση και ανάδειξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί το τριετές πρόγραμμα (2019- 2021) «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο», σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

 

Η εν λόγω πολιτιστική πρωτοβουλία περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων με στόχο τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Επιδαύρου:

  • Εκπόνηση ανασκαφικής έρευνας στην αγορά της αρχαίας πόλης.
  • Συντήρηση και στερέωση κονιαμάτων των τοιχοποιιών του συγκροτήματος κρήνης και δεξαμενής.
  • Ψηφιακή αποτύπωση και γραφική αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου και των μνημείων του.
  • Γενικότερη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της αρχαίας πόλης.
  • Υλοποίηση δράσεων προβολής της αρχαίας πόλης και των μνημείων της Επιδαύρου.

Τα αποτελέσματα των έως τώρα ανασκαφικών εργασιών στην περιοχή της Αρχαίας Επιδαύρου είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς έχουν αποκαλυφθεί το θέατρο σε επαφή με λουτρικό συγκρότημα και τμήματα μεγάλου κτιρίου κρήνης κλασικών χρόνων (4ος αιώνας π.Χ.) και στοάς, η οποία κατά την Ρωμαιοκρατία ενσωμάτωσε το τμήμα υδροληψίας της αναμορφωμένης κρήνης. Το θέατρο και η κρήνη αποτελούν δύο ιδιαίτερα σημαντικές κατασκευές για την πρόοδο της έρευνας αρχαίων κτιρίων του είδους τους, ενδιάμεσα των οποίων εικάζεται ότι βρίσκεται το αναφερόμενο από τις αρχαίες πηγές τέμενος του Ασκληπιού.

 

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος, το καλοκαίρι του 2019 υλοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες νότια της ρωμαϊκής στοάς και παράλληλα της δυτικής πλευράς της κρήνης, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη λειψάνων του τεμένους του Ασκληπιού. Επιπλέον, απομακρύνθηκαν οι σωλήνες άρδευσης των αγρών της περιοχής που κάλυπταν τα μνημεία και πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφιση του αρχαιολογικού χώρου και τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχαίου θεάτρου. Η προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή υψηλών επιδόσεων με ειδικό λογισμικό για επεξεργασία νέφους σημείων και φωτογραμμετρική ανάλυση αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για τις εργασίες τεκμηρίωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα τρισδιάστατης λεπτομερούς αποτύπωσης των μνημείων στις διαδοχικές φάσεις εξέλιξης του προγράμματος καθώς και της τελικής τους εικόνας μετά την ολοκλήρωσή του.

 

  • Στις ανασκαφικές εργασίες του 2019 συμμετείχαν, εκτός του επιστημονικού προσωπικού, 7 φοιτητές του ΕΚΠΑ και 3 φοιτητές μέσω του προγράμματος Erasmus, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκάλυψη, τεκμηρίωση και διαχείριση των άφθονων κεραμικών ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν.

«Το Ίδρυμα Λάτση ξεκίνησε το 2019 τη στήριξη ενός τριετούς προγράμματος του οποίου αντικείμενο είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο. Η πόλη της Επιδαύρου στερείται μέχρι τώρα ενός οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάδειξη ενός πολύ σημαντικού τομέα στο κέντρο, την Αγορά της αρχαία πόλης. Ανασκαφικές εργασίες στοχεύουν στην αποκάλυψη του τεμένους του Ασκληπιού, στην ολοκλήρωση της αποκάλυψης ήδη εντοπισμένων μνημείων, ενώ εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα αναδείξουν το αρχαίο θέατρο της πόλης και άλλα αρχαία οικοδομήματα. Με το τέλος του προγράμματος η πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου θα αποκτήσει γύρω από το γνωστό “Μικρό Θέατρο” έναν ελκυστικά οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο.»

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών