ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ: «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων»

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ: «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων»

Σε συνέχεια του επιτυχημένου ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ Ι» (2012-2015), το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το HIGGS υλοποιεί το διετούς διάρκειας (2018-2020) πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ», με χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα και – σε πιο πρακτικό επίπεδο – την καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο αρχείο με ΜΚΟ κατηγοριοποιημένες ανά τομέα δραστηριοποίησης. Παράλληλοι στόχοι του προγράμματος είναι η καθιέρωση του θεσμού της αξιολόγησης των Ελληνικών ΜΚΟ με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση και τη διαφάνειά τους, η διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αξιοπιστίας τους, καθώς και η προώθηση του εθελοντισμού σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση των οργανωμένων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης.

  • Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος καταγράφηκαν περισσότερες από 700 ενεργές οργανώσεις οι οποίες προσεγγίστηκαν από την Ερευνητική Ομάδα προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
  • Συνολικά, 107 οργανώσεις ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και έλαβαν μέρος στην αξιολόγηση, ενώ 225 οργανώσεις έλαβαν ύστερα από αίτησή τους στοιχεία εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα δηλώνοντας την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης (11/2019-04/2020).

 

«Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αποτέλεσε έναν από τους κύριους υποστηρικτές του προγράμματος ΘΑΛΗΣ ΙΙ. Η υποστήριξή του υπήρξε καίρια για την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο στοχεύει στη χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος ΜΚΟ και, κυρίως, στην αξιολόγηση των εκατοντάδων ενεργών οργανώσεων του χώρου. Μέσα από τη δωρεά κατέστη εφικτή η αναβάθμιση της μεθοδολογίας αξιολόγησης και η πρόσκληση, ήδη από το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου, περισσοτέρων από 200 οργανώσεων στην πλατφόρμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ ώστε να αξιολογηθούν οι επιδόσεις τους στα πεδία της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Περαιτέρω, μέσα από το έργο επιτυγχάνεται η διάχυση της θετικής διάστασης της πρακτικής της αξιολόγησης καθώς και μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές σε ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης και επικοινωνίας, ενισχύοντας έτσι έμπρακτα τις ελληνικές ΜΚΟ».

Σωτήρης Πετρόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Διευθυντής HIGGS, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Χορήγηση Πανεπιστημιακής Υποτροφίας

Παιδοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ενίσχυση Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – «Σόφη Βαρβιτσιώτη», Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»

Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού - ΕΛΙΖΑ  

Πρωτοβουλία «Ποτέ Μόνος – Κτίζοντας το μέλλον μας με παιδιά και νέους που φθάνουν στην Ευρώπη»

European Programme for Integration and Migration (EPIM)

Support of Operation

HOPEgenesis 

Δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου - «PAWS»

Πολυχώρος Δράσης και Αλλαγής «Επίκεντρο»

ActionAid

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ: «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων»

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

Υποστήριξη προγράμματος «Incubator»

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2019

Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint»

Θετική Φωνή

Ντοκιμαντέρ: «Container»

WHITE HIGHLANDS LLC / ΔΑΦΝΗ ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗ 

E-book: Καταγραφή Προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τμήμα Πληροφορικής

Career Sign

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

«Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας»

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Θερινές Κατασκηνώσεις για Παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Διαχείριση του πένθους και της απώλειας από άτομα με νοητική υστέρηση

ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δεύτερος Κύκλος Προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Κέντρο Ζωής

Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα

Διαβάζω για τους Άλλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Challedu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με αυτιστικού φάσματος διαταραχές και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”