ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Πιλοτικό Πρόγραμμα Δημιουργίας Δικτύου Δημόσιων Νοσοκομείων

Πιλοτικό Πρόγραμμα Δημιουργίας Δικτύου Δημόσιων Νοσοκομείων
ΕΤΟΣ
2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
GIVMED

Το GIVMED είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσω δράσεων συντονισμού δωρεών φαρμάκων, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών και συνηγορίας για την ορθή διαχείριση των φαρμάκων. Για την επίτευξη των σκοπών της, η οργάνωση έχει αναπτύξει το πρώτο ηλεκτρονικό δίκτυο αξιοποίησης και δωρεάς περισσευούμενων φαρμάκων, σε συνεργασία με 135 κοινωφελείς φορείς (κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κ.ά.), 26 φαρμακευτικές εταιρείες καθώς και δημόσιους φορείς.

Το 2021, το GIVMED, με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ξεκίνησε την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος δωρεάς φαρμάκων σε Δημόσιες Δομές Υγείας, με στόχο την ένταξή τους στο δίκτυο του GIVMED και την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών τους σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. Η δράση περιλαμβάνει την καταγραφή των νοσοκομείων όλων των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) της χώρας, την προσέγγιση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών και την ενημέρωσή τους σχετικά με τη δυνατότητα να αποδέχονται δωρεές φαρμάκων μέσω του δικτύου κοινωφελών φορέων του GIVMED και τη μετέπειτα εκπαίδευσή τους στη χρήση του λογισμικού MEDforHOSPs. Το MEDforHOSPs αποτελεί μία ειδική έκδοση του ήδη υπάρχοντος λογισμικού MEDforNGOs, το οποίο έχει παραμετροποιηθεί ώστε να περιέχει τις απαραίτητες λειτουργίες χρήσης βάσει των αναγκών ενός νοσοκομείου. Μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου, τα νοσοκομεία μπορούν να παραγγέλνουν και να παραλαμβάνουν φάρμακα από κοινωνικά φαρμακεία, να δωρίζουν φάρμακα σε κοινωφελείς φορείς και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά την αποθήκη φαρμάκων τους σε πραγματικό χρόνο.

  • 1.150 κουτιά φαρμάκων συνολικής αξίας 47.206 € παρέλαβαν τα 5 νοσοκομεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα το 2021.
  • 34.000.000 κουτιά φαρμάκων λήγουν και καταλήγουν ετησίως στα σκουπίδια.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”