ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS
ΕΤΟΣ
2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Κέντρο Ζωής

Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των οικογενειών και των συντρόφων τους. Το Κέντρο επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σχετικά με το HIV/AIDS και λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη και ακούραστη προσφορά των εθελοντών του, μέσα σε πλαίσια σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και απόλυτης εχεμύθειας. 

Το Κέντρο Ζωής, με άξονα την υποστήριξη ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, προσφέρει δωρεάν πλήθος υπηρεσιών στήριξης (ψυχολογικής, κοινωνικής, ηθικής, νομικής, οικονομικής, κ.ά.) των ατόμων στους οποίους έχει γίνει θετική διάγνωση για HIV ή πάσχουν από AIDS σε όλη την Ελλάδα καθώς και των οικογενειών τους. Παράλληλα, μέσα από καμπάνιες πανελλαδικής εμβέλειας, στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικά προγράμματα ενημερώνει το ευρύ κοινό σχετικά με την ασθένεια και τους τρόπους προφύλαξης, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS. Ένα σημαντικό σκέλος δραστηριοποίησης του Κέντρου Ζωής είναι η λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας από το 2012, η οποία προσφέρει εξειδικευμένη ενημέρωση για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV, σε βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, καθώς και επιλεκτική νομική εκπροσώπηση υποθέσεων παραβίασης δικαιωμάτων.

Το 2019 το Ίδρυμα στήριξε το έργο του Κέντρου Ζωής, καλύπτοντας μερικώς τις λειτουργικές δαπάνες της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δράση της, παρέχοντας δωρεάν νομική υποστήριξη σε ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS. Η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, η διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων, η παρέμβαση σε περιπτώσεις διακρίσεων, η στήριξη κρατουμένων και αποφυλακισμένων ατόμων που ζουν με HIV και η υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με τον ιό.

Πιο συγκεκριμένα η νομική υπηρεσία του Κέντρου:

 • Ενισχύει την πρόσβαση στην περίθαλψη με παρεμβάσεις στα αρμόδια νοσηλευτικά ιδρύματα (πχ: σε περιπτώσεις άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών ή αποκλεισμού από την θεραπεία αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδρυμάτων με αναφορές και καταγγελίες στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.
 • Παρεμβαίνει στα αρμόδια όργανα σε περιπτώσεις που παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα (πχ: όταν ζητείται εξέταση HIV ως προϋπόθεση πρόσληψης, όταν λαμβάνει χώρα εξέταση HIV χωρίς τη συναίνεση, παραβίαση του απορρήτου, όταν τίθεται ζήτημα αναγραφής της πάθησης σε δημόσια έγγραφα, κλπ).
 • Συμβουλεύει και αναλαμβάνει δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες σε περιπτώσεις χρήσης του HIV status, ως μέσο εκβιασμού από συντρόφους, συνεργάτες, συγγενείς ή άλλους τρίτους.
 • Συνδράμει με την σύνταξη αιτήσεων, υπομνημάτων, προσφυγών και ενστάσεων στην επίλυση διοικητικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με την HIV λοίμωξη (πχ: σε περιπτώσεις μη έκδοσης/ανανέωσης αδειών διαμονής μεταναστών, μη τήρησης κανονισμού ΚΕΠΑ, συντάξεων, επιδομάτων, κλπ).
 • Διαφυλάσσει με εξώδικες και δικαστικές ενέργειες τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με HIV (πχ: σε περιπτώσεις αποκλεισμού ατόμων που ζουν με την HIV λοίμωξη από συγκεκριμένα επαγγέλματα, εξέτασης για αντισώματα HIV ως προϋπόθεση πρόσληψης ή εισαγωγής σε επαγγελματικές σχολές απολύσεων / υποβιβάσεων εργαζομένων που ζουν με τον ιό του HIV και δυσμενείς συνέπειες σε βάρος τους μετά την αποκάλυψη του HIV status τους μέσα στον χώρο της εργασίας, καθώς και προβληματικής εφαρμογής του νόμου, όπως στην περίπτωση μη λήψης ενός επιπλέον μηνός κανονικής αδείας που δικαιούνται οι άνθρωποι που ζουν με την HIV λοίμωξη).
 • Αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα λόγω του HIV status του, ή στέρηση δικαιώματος επικοινωνίας οροθετικών γονέα με το τέκνο του.
 • Διενεργεί παρεμβάσεις στήριξης κρατουμένων που ζουν με τον ιό ΗIV και αποφυλακισμένων, μέσω υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής και νομικής στήριξης κρατουμένων στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού “Άγιος Παύλος”, στο Παράρτημα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, στις Δ/νσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Φυλακές Ελαιώνα και στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Διαβατών.
 • Χειρίζεται  υποθέσεις απελάσεων αλλοδαπών που ζουν με την HIV λοίμωξη σε χώρες όπου δεν υπάρχει επαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Συνεισφέρει  ενεργά στην δημιουργία δικτύων συνεργασίας με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και διενεργεί παρεμβάσεις στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, για την ανάδειξη των δικαιωμάτων και των προβλημάτων που προκύπτουν από τα νομικά κενά.
 • Υποβάλει προτάσεις για τη σύνταξη θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με την ΗIV λοίμωξη.

 

 • 104 περιστατικά δέχθηκε η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής εντός του έτους 2019.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Χορήγηση Πανεπιστημιακής Υποτροφίας

Παιδοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ενίσχυση Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – «Σόφη Βαρβιτσιώτη», Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»

Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού - ΕΛΙΖΑ  

Πρωτοβουλία «Ποτέ Μόνος – Κτίζοντας το μέλλον μας με παιδιά και νέους που φθάνουν στην Ευρώπη»

European Programme for Integration and Migration (EPIM)

Support of Operation

HOPEgenesis 

Δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου - «PAWS»

Πολυχώρος Δράσης και Αλλαγής «Επίκεντρο»

ActionAid

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ: «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων»

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

Υποστήριξη προγράμματος «Incubator»

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2019

Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint»

Θετική Φωνή

Ντοκιμαντέρ: «Container»

WHITE HIGHLANDS LLC / ΔΑΦΝΗ ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗ 

E-book: Καταγραφή Προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τμήμα Πληροφορικής

Career Sign

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

«Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας»

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Θερινές Κατασκηνώσεις για Παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Διαχείριση του πένθους και της απώλειας από άτομα με νοητική υστέρηση

ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δεύτερος Κύκλος Προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Κέντρο Ζωής

Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα

Διαβάζω για τους Άλλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Challedu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με αυτιστικού φάσματος διαταραχές και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”