ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Ηχογράφηση Ακουστικών Βιβλίων για Άτομα με Απώλεια Όρασης

Ηχογράφηση Ακουστικών Βιβλίων για Άτομα με Απώλεια Όρασης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή, υποστήριξε τη δράση «Με δυνατή φωνή», που αφορά στην ηχογράφηση 14 βιβλίων για άτομα με απώλεια όρασης. Μέσω της δράσης εκπληρώνεται το όραμα της οργάνωσης για ισότιμη πρόσβαση των μη βλεπόντων στη γνώση και τη λογοτεχνία, καθώς το ακουστικό υλικό έχει καταχωρηθεί και διατίθεται μέσω της Βιβλιοθήκης Ομιλούντων Βιβλίων «ΟΜΗΡΟΣ» του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και της πολυτροπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης «AMELib». Απώτερος στόχος της δράσης είναι η μείωση των φαινομένων αποκλεισμού ατόμων με αναπηρίες όρασης, η άρση των μαθησιακών εμποδίων για τους εντυποανάπηρους φοιτητές και η ανάδειξη της σημασίας του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με εθελοντές-αναγνώστες, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδικασία αξιολόγησης φωνής και αφότου επιλέχθηκαν, εκπαιδεύτηκαν από επαγγελματίες ηθοποιούς και καθηγητές ορθοφωνίας.

  • 22 εκπαιδευμένοι εθελοντές-αναγνώστες ηχογράφησαν 8 λογοτεχνικά βιβλία και 6 ακαδημαϊκά συγγράμματα.
  • 360 ώρες ηχογράφησης και 428 ώρες επεξεργασίας απαιτήθηκαν για σύνολο 3.571 σελίδων.
  • 13.632 σελίδες προσβάσιμου ακουστικού υλικού έχει δημιουργήσει ο φορέας στο πλαίσιο της δράσης του.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”