ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Ηχογράφηση Ακουστικών Βιβλίων για Άτομα με Απώλεια Όρασης

Ηχογράφηση Ακουστικών Βιβλίων για Άτομα με Απώλεια Όρασης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή, υποστήριξε τη δράση «Με δυνατή φωνή», που αφορά στην ηχογράφηση 14 βιβλίων για άτομα με απώλεια όρασης. Μέσω της δράσης εκπληρώνεται το όραμα της οργάνωσης για ισότιμη πρόσβαση των μη βλεπόντων στη γνώση και τη λογοτεχνία, καθώς το ακουστικό υλικό έχει καταχωρηθεί και διατίθεται μέσω της Βιβλιοθήκης Ομιλούντων Βιβλίων «ΟΜΗΡΟΣ» του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και της πολυτροπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης «AMELib». Απώτερος στόχος της δράσης είναι η μείωση των φαινομένων αποκλεισμού ατόμων με αναπηρίες όρασης, η άρση των μαθησιακών εμποδίων για τους εντυποανάπηρους φοιτητές και η ανάδειξη της σημασίας του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με εθελοντές-αναγνώστες, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδικασία αξιολόγησης φωνής και αφότου επιλέχθηκαν, εκπαιδεύτηκαν από επαγγελματίες ηθοποιούς και καθηγητές ορθοφωνίας.

  • 22 εκπαιδευμένοι εθελοντές-αναγνώστες ηχογράφησαν 8 λογοτεχνικά βιβλία και 6 ακαδημαϊκά συγγράμματα.
  • 360 ώρες ηχογράφησης και 428 ώρες επεξεργασίας απαιτήθηκαν για σύνολο 3.571 σελίδων.
  • 13.632 σελίδες προσβάσιμου ακουστικού υλικού έχει δημιουργήσει ο φορέας στο πλαίσιο της δράσης του.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας «Elevate Greece»

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων

IMPACT HUB ATHENS

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Πρόγραμμα «Mediterranean Cleanup - Κρήτη»

ΑΜΚΕ ΕΝΑΛΕΙΑ

Πρόγραμμα «Είμαστε κι εμείς εδώ!»

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Εκπαιδευτικό - Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Συμπερίληψης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ

Ηχογράφηση Ακουστικών Βιβλίων για Άτομα με Απώλεια Όρασης

ΑΜΚΕ ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δράση Ένταξης «ΒΙΟκοφινάκι»

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ

Πιλοτικό Πρόγραμμα Δημιουργίας Δικτύου Δημόσιων Νοσοκομείων

GIVMED

Μονάδα Ημερήσια Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

3ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”