ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Το 2022 ολοκληρώθηκε η δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση προς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» για την αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ενός από τα πιο νευραλγικά ΤΕΠ της χώρας. Το έργο εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2022, συμβάλλοντας σημαντικά στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας του Νοσοκομείου, στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών και των συνοδών τους, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού. Η δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση αφορούσε στη μελέτη και υλοποίηση της πλήρους οικοδομικής και Η/Μ ανακατασκευής του συνολικού κτιριακού συγκροτήματος (1.192 τ.μ.) του ΤΕΠ, του περιβάλλοντος αυτού χώρου (1.600 τ.μ.) και του νέου στεγάστρου (350 τ.μ.), καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με τον λειτουργικό και χωροταξικό επανασχεδιασμό του ΤΕΠ εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της δομής και αυξάνεται η αποδοτικότητα του Νοσοκομείου, με γνώμονα την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών υγειονομικής περίθαλψης.

Η δωρεά αυτή εντάσσεται σε μια δέσμη στοχευμένων δράσεων στο πλαίσιο του έκτακτου Προγράμματος Αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (προϋπολογισμού €5.000.000) που είχε ανακοινώσει το Ίδρυμα το 2018, στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές της Αττικής τον Ιούλιο του ίδιου έτους, εκφράζοντας τη δέσμευσή του να συνεισφέρει στη συλλογική προσπάθεια στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και των υποδομών τους. Μέσω των εν λόγω σημειακών παρεμβάσεων, στόχος του Ιδρύματος ήταν η κάλυψη άμεσων αναγκών στον τομέα της Υγείας σχετικών με τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι σαφώς ενδεδειγμένη, δεδομένου ότι ο τομέας της Υγείας αποτελεί έναν διαπιστωμένα κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

  • Περισσότερα από 80.000 άτομα προσήλθαν στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» κατά τη διάρκεια της γενικής εφημερίας του το 2021, καθιστώντας το πρώτο στο λεκανοπέδιο Αττικής, ενώ η επισκεψιμότητά του ανήλθε σε 82.658 άτομα εντός του 2022.

 

«Η αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, του οποίου γνώμονας για τη λειτουργία του είναι ο ασθενής και η ασφάλειά του, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση, μάς δίνει τη δυνατότητα να στοχεύουμε στην έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος υγείας του, την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας, την ταχύτητα και την αποδοτικότητα με την οποία θα μπορεί να παρέχεται η φροντίδα αυτή και την ανάπτυξη και εξέλιξη της ιατρικής έρευνας, στην εκπαίδευση και εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, ιδιαίτερα είναι τα οφέλη και για όλους τους επαγγελματίες υγείας του Νοσοκομείου, καθώς μέσω της δωρεάς αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας και στη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων ώστε να ασκούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα το έργο τους, καθώς και στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη εκ μέρους των ασθενών και των οικογενειών τους κατά την εκτέλεση του έργου τους.»

Ελευθέριος Μπούλιας
Διοικητής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 

 

  • Δείτε το βίντεο παρουσίασης του Έργου εδώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

4ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”